Eilne “Pealtnägija” avalikustas loo 63-aastasest vanahärrast, kes kaotas ärimeestele kavala skeemiga 300 000-eurose maatüki, kuid mehe selja taga tehtud lepingud kinnitanud notari sõnul ei saanud ta juriidiliselt sellest keelduda. Notarite koja teatel ei tohi notar ohvrit isegi hoiatada.

Justiitsminister Urmas Reinsalu ütles Delfile, et ta on andnud korralduse algatada järelevalvemenetlus, et selgitada välja, kas notar on antud juhtumi puhul käitunud vastavalt oma ametikohutustele. “Uurime juhtumi asjaolusid, et hinnata, kas notar täitis oma selgitamiskohustust täiel määral, s.o tehingu iseloomu silmas pidades piisavalt, ning veendus, et tehingupool sai ikka aru võimalikest ohtudest ja kaasnevatest tagajärgedest.”

Reinsalu märkis, et notaritel on tõestamisseadusest tulenev kohustus selgitada välja osalejate tahe ja õiguslikult korrektseks tehinguks olulised asjaolud. “Notari ülesandeks on selgitada ka osalejatele tehingu tähendust, õiguslikke tagajärgi ja tehingu tegemise erinevaid võimalusi. Lisaks peab notar hoolitsema selle eest, et välistataks eksimused ja kahtlused ega kahjustataks kogenematu ja asjatundmatu osaleja huve,” lausus Reinsalu.

“Seega tuleb notaril, kellele riik on delegeerinud õigussuhete turvalisuse tagamise ja õigusvaidluste ennetamise ülesande, teha kõik endast olenev, et iga tema juurde tulnud isik saaks sõlmida just sellise lepingu, mis tema huvidele kõige paremini vastab,” lisas justiitsminister.

“Notar saab ja peabki hoiatama tema juurde tulnud isikuid tehingu tagajärgedest ning selgitama kõikidele osapooltele tehingu asjaolusid. Järelevalve raames ei ole me veel uurinud, kas ja kui põhjalikult notar Robert Kimmel osapooltele selgitas. Uurime selle välja ja kujundame seejärel seisukoha,” kinnitas Reinsalu.

Seejuures tuleb Reinsalu sõnul arvestada, et haldusjärelevalve menetlus ei ole mõeldud menetlusosaliste subjektiivsete õiguste või huvide kaitsmiseks, sest selle menetluse käigus ei ole riigil võimalik ennistada rikutud subjektiivseid õigusi. "Enda õiguste ja huvide kaitsmiseks tuleb valida teised õiguskaitsevahendid," märkis Reinsalu.

“Harry Kuusikul on võimalik pöörduda hagiga tema lepingut rikkunud Never Invest vastu. Meie hinnangul on ta võimalus tugineda mh sellele, et teine tehing (Never Investi käitumine) võis olla heade kommetega vastuolus. Lisaks ei saa olla teise tehingu ostja heauskne omandaja, kui ta oli teadlik, et müüja rikub oma eelmise lepinguga võetud kohustust,” ütles minister.

Reinsalu soovitas vanahärral oma õiguste efektiivsemaks realiseerimiseks vajaliku õigusabi saamiseks pöörduda kas advokaadibüroo või tasuta õigusabi pakkuja poole, kelleks on Eesti Õigusbüroo OÜ. “Viimaselt saavad abi kõik Eestis elavad inimesed, kelle keskmine brutosissetulek jääb alla Statistikaameti poolt avaldatud keskmise brutosissetuleku 1,5-kordsele määrale (s.o alla 1773 euro).”

Laen sõbra pojalt

Eelmise aasta kevadel tekkisid 63-aastasel Harry Kuusikul finantsraskused — ta oli laenufirmale võlgu ja tema kinnisvara hüpoteegi all. Hädas tuli appi sõber ja Kuusiku investoriks sai sõbra poeg, 31-aastane esmapilgul edukas ettevõtja Ragnar Käsper, vahendas ERR-i uudisteportaal.

Kuusikule andis ta laenu vaid nädal varem loodud firmast Never Invest. Laenu tagatiseks andis Kuusik hinnalise esivanemate krundi Nõmme mändide all. Laenu sai ta 30 000 eurot.

Ehkki Harry Kuusik võttis sisuliselt laenu ja andis tagatiseks oma maatüki, siis kinnistule ei seatud hüpoteeki, vaid vormistati tagasiostuõigusega müügileping ehk 330 000 eurot väärt maatükk läks Käsperi firma nimele vaid 30 000 euro eest.

Kuigi lepingus seisis justkui selgelt, et Kuusik võib maa kuue kuu jooksul tagasi osta ja Käsper ei tohi seda vahepeal edasi müüa ega hüpoteeki seada, siis just nii juhtus.

Vaid mõni nädal pärast tehingut, 11. juulil pantis Käsper maa 300 000 euroga ja viis kuud hiljem, 17. novembril sõlmis samas notaribüroos juba müügilepingu, kus võõrandas maatüki 20 000 euroga Raudtee Arenduse OÜ-le. Selle, vaid nädal aega vana firma taga on omakorda kinnisvaraärimees Margus Sahk, kes töötab kinnisvaraspetsialistina kaitseministeeriumi allasutustes.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid