Simm (69) esitas riigikohtule taotluse riigilt õigusabi saamiseks, kuna ta tahab vaidlustada seal kohtumäärused, millega teda enne tähtaega ei vabastatud, kirjutab ERR.

10. aprillil jättis Tartu ringkonnakohus muutmata maakohtu määruse, millega Simmi vanglast ei vabastatud.

Ringkonnakohus märkis, et Simm on toime pannud erakordselt raske kuriteo Eesti vabariigi vastu. "Seetõttu riivaks tema praegune vangistusest tingimisi enne tähtaega vabastamine oluliselt ühiskonna õiglustunnet ega oleks kooskõlas karistuse mõistmise üldiste eesmärkidega," kinnitas kohus.

Kohus tõdes, et Simmil on talle mõistetud karistusest kantud vaid kaks kolmandikku ning tema vabastamine ligikaudu neli aastat enne talle mõistetud karistuse lõppu ei oleks kooskõlas ühiskonna õiglustundega.

Märtsi keskel leidis Tartu maakohus, et kuigi Simmi puhul on uute kuritegude toimepanemise oht madal, siis ei saa teda vabastada õiguskorra kaitsmise huvides ehk üldpreventiivsetel kaalutlustel.

Simmi ennetähtaegset vabastamist toetas maakohtus Tartu vangla, kuid ei toetanud Lõuna ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Marek Vahing.

Simm maakohtu määrusega ei nõustunud ning vaidlustas selle ringkonnakohtus.