Haridus- ja teadusministeeriumi koolivõrgu juht Kalle Küttis vastas Georg Otsa nimelise muusikakooli õpetajatele, et tunnustab nende otsusekindlust avaldada arvamust ja seista oma õiguste eest. "Kahetsusväärne, et olukord koolis on nii pingeline, et see on päädinud õpetajate ja direktori vastasseisuga," märgib ta.

Ta lisab, et ministeeriumi töötajad on analüüsinud tekkinud olukorda, 24. aprillil korraldati ümarlaud palgakorralduse probleemide arutamiseks. "Ministeerium peab positiivseks algatatud protsessi ja on otsustanud anda hinnangu koolis väljatöötatud uuele palgakorraldusele ning selle laialdasema rakendamise võimalustele. Samas ei ole ma kindlasti rahul viisiga, kuidas kooli juhtkond on muudatusi ellu viinud," lisab ta.

"Ministeeriumi juhtkond on kohtunud Aarne Saluveeriga, juhtinud tähelepanu kohustusele rangelt järgida õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning vormistanud talle hoiatuse õigusaktide rikkumise, usaldusliku töö- ning õpikeskkonna mittetagamise ja koolis tekkinud olukorra mitterahuldava lahendamise eest. Aarne Saluveerile on antud konkreetsed korraldused koolis töörahu tagamiseks ning tekkinud olukorra lahendamiseks, kaasates spetsialistina väljastpoolt organisatsioonikäitumise psühholoogi."

Küttis kinnitab, et Saluveer on kinnitanud, et on tehtud vigadest aru saanud, teinud järeldused ning valmis probleemi lahendamiseks koostöös kooli õpetajatega.

"Pean praeguses olukorras parimaks lahenduseks seda, kui koolis taastatakse võimalikult kiiresti töörahu ning saavutatakse kokkulepped kooli tegevuse normaalseks jätkamiseks Aarne Saluveeri juhtimisel."

Saluveer: ühtki putru ei sööda nii kuumalt, kui seda keedetakse

Aarne Saluveer ise sõnas täna õhtul Delfile: "Meil on ministeeriumiga kokkulepe olukorda lahendada ja seda me oleme asunud tegema. Ta jätkas: "Käisime koos töötajate esindajatega ministeeriumis ümarlaual, meil olid täna ja eile kooli nõukogu koosolekud, kus osakonnajuhatajad arutlesid tekkinud olukorra üle. Nõukogus kõlas mitmel korral üleskutse lõpetada kooliaasta rahumeelselt."

Saluveeri sõnutsi ei sööda ühtki putru nii kuumalt, kui seda keedetakse. "Ministeeriumi poolt pakutud võimalus protsessi rahumeelseks lahendamiseks on olemas ja jätkub pärast kevadpühi."

Delfi teada on ministeeriumi vastus paljude õpetajate jaoks üllatav, kuna vastuseis Saluveerile oli tugev ning ministeerium on tunnistanud tema rikkumisi. Uue palga- ja töökorraldussüsteemi tõttu nõudis Saluveeri lahkumist 79 lepingulist töötajat 136st.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid