"Talvik sõimab kõval häälel kõiki konkurente halvustavalt võimuparteideks, kuid mille poolest erineb Vabaerakond teistest!? Kui endil puudub erakonnas isegi konkurents esimehe kohale, siis on lihtsalt silmakirjalik teisi pidevalt kritiseerida. Enamgi veel – selleks, et teha Talvikule tee puhtaks Vabaerakonnas võimule saamiseks, visati välja ainus vastaskandidaat Krištafovitš," lausus Karus.

Veel kommenteeris Karus, et Vabaerakonna esimehe tegevust poliitikuna on iseloomustanud lõputu konkurentide kritiseerimine kõval häälel, kuid sisu ja argumente on olnud vähe. "Klassikaline protestipartei käitumine. Nüüd üritatakse kübarast tõmmata välja jänest lisades igasse lausesse sõnaliide "VABA" ja nimetades seda maailmavaateks."