Sihtasutuse Tallinna Lastehaigla ettepanekul esitati juriidiliste isikute kategoorias aasta heategijaks mittetulundusühing Sakala Eragümnaasium. Kool toetas Lastehaiglat 2016. aastal 5500 euroga. Selle kooli õpilased on mitme aasta vältel kogunud raha koolis korraldatud projektide (laadad ja muud müügid) raames. Õpilased on otsustanud aidata üht epilepsiahaiget patsienti, kes vajab ravimit, mis ilma toetuseta jääks talle kättesaamatuks. Sakala Eragümnaasiumi puhul on esile tõstetaval tegevusel kasvatuslik mõju aitajatele endile.

Tallinna Haridusameti ettepanekul esitati aasta heategijaks füüsiliste isikute kategoorias Jürgo Nooni, kes on Tallinna Lille Lasteaia lapsevanemana osalenud aktiivselt lasteaia erinevates tegemistes juba mitmeid aastaid. Ta on aktiivne hoolekogu tegemistes, olles oma rõõmsa ja abivalmis suhtumisega ning nõuga abiks lasteaiale nii majandusküsimustes kui ka lastega tehtava õppekasvatustöö osas. Tänu Jürgo Nooni tegemistele on lasteaias juba aastaid istutuskastid, kus kõigi rühmade lapsed saavad kasvatada erinevaid köögivilju ja maitsetaimi. Ta on leidnud aega, et õpetada lapsi loodust ja elusolendeid aitama, seda nii lasteaedades kui ka koolides. Muuhulgas on ta andnud suure panuse, et kõikidesse linna lasteaedadesse jõuaksid õpilaste tehtud lillekastid ja linnumajad. See kõik on vaid osake tema tegudest, teatab linnavalitsus.

Heategija tiitli väljaandmise eesmärk on tunnustada füüsilisi ja juriidilisi isikuid, kelle rahaline või mitterahaline panus, toetus või kaasabi avaldab olulist mõju linna, tema asutuste või linna eraõiguslike juriidiliste isikute arengueesmärkide saavutamisele. Kokku esitati komisjonile 22 nõuetekohast taotlust, millest komisjon valis välja ühe juriidilise ja ühe füüsilise isiku, kelle teened linnale on olnud tähelepanuväärsed ja omakasupüüdmatud.

Tänumeened ja auhinnad antakse aasta heategijatele üle Tallinna päeval, 15. mail, Aukodanike Koja istungil Tallinna Raekojas.