Otsa muusikakooli töötajate ja Saluveeri vaheline tüli jõudis täna haridus- ja teaduministeeriumi, kooli direktori ja töötajate vahelise ümarlauani, kus arutati uut palga- ja töökorraldussüsteemi, mille tõttu nõuab 79 lepingulist töötajat 136st Saluveeri lahkumist.

Palgasüsteemi oli Saluveeri sõnul vaja muuta, sest vahendeid on alati vähe. “Raha tuleb õiglaselt inimeste vahel ära jagada, seda see määrus taotleb. Kui ma teen kolm tundi tööd ja ülejäänu puhul ütlen, et ma kogu aeg mõtlesin millestki, kuid sellisel mõtlemisel pole täna reaalset tulemust, siis on ebaõiglane, kui kõik saavad võrdset palka. See on puhtalt nõukaigand, aga mõistagi on see mõnedele inimestele mugav. Selle vastu on põhimõtteline suur vastuseis. Ei saa tagasi pöörduda kommunismi,” rõhutas Saluveer.

Direktor selgitas, et ta on rakendamas määrust, mis ei kätke endas ainult kontakttundide arvu, vaid lepingusse saavad kõik 26-30 töötundi olenemata tegevusest. “Ministeerium ütles väga selgelt, mis on selle määruse mõte, ja see on nüüd koht, mis põhjustabki kellegi vastupanu, ükskõik mis sildi alt ta tuleb. Praegu tuleb see siis umbusaldusavaldusena, sest ma olen julgenud ja tahtnud koos oma töögrupiga kooli sellesse muudatusse juhtida,” leidis direktor.

Üks ametiühingute esindaja selgelt nõudis lihtsalt palgatõusu.
Aarne Saluveer

“Minu kui tööandja ehk siis riigi esindaja kohustus on leppida võimalike heade töötajatega kokku ette nähtud mahus tema tööd, aga osad inimesed seda teha ei taha — siin üks ametiühingute esindaja selgelt nõudis lihtsalt palgatõusu,” sõnas Saluveer.

“Meie tänane kuupalgamäär on tunduvalt üle õpetajate miinimumi ja see ongi see, kuhu me tahame jõuda, aga seda tingimusel, kui õpetaja ka selle töö ära teeb. Keegi järjekordselt süüdistab selles, et me anname ülemäärast tööd — ei anna, see pole inimese koormamine. Me lepime kokku selles töös, mida nad teevad, ja see on kõige ausam. Kokkuleppele tuleb jõuda, aga kokkuleppest keeldumist ei saa pidada õigeks suhtumiseks ja see on see, milles ma ei ole rahul nendega, kes seda siiani püüavad teha,” märkis Saluveer.

Ta kinnitas, et loodud täistöö arvestus eeldab, et kõik tööülesanded, mida inimene ühtepidi ise soovib ja tahab täita ning teistpidi, mida tööandja talt ootab, saavad tema individuaalsesse lepingusse kirja.

Direktori sõnul pole tal muudatusi takistavatele inimestele võimalik suuremat palka maksta, kuna sellel puudub seaduslik alus. “Konkreetselt kättesaadav raha saab meie süsteemiga väheneda siis, kui töötaja mingil põhjusel — näiteks tema enda poolsel nagu praegu — ei tule tööandjaga läbirääkimistele. Sellisel juhul meil ei ole alust talle maksta nende asjade eest, mis on tema tunnivälised tegevused.”

Neil õpetajatel, kes on reformiga kaasa tulnud, on Saluveeri kinnitusel palgamäär tõusnud. “Üsna paljudel on tõusnud ka palk, kui rääkida kättesaadavast rahast.”

Saluveer möönis, et ka kooli juhtkond on vigu teinud. “Kool on koht, kus õpivad ametiühingud, õpilased ja juhid. Oleme kogu aeg kutsunud töötajaid läbirääkimistele. Oleme kutsunud ka neid, kes on keeldunud, ja rõõmustanud nende üle, kes on aru saanud ja kellega meil on olemasolev kehtiv hea töösuhe.

Saluveer: Pseudoseisukohtade esitamine on olnud jõuline

Küsimusele, miks siiski koguni 79 inimest 136st nõuavad tema lahkumist, vastas Saluveer, et tehtud on tugevat kihutustööd. “Pseudoseisukohtade esitamine inimestele on olnud viimasel kahel nädalal väga jõuline. Tegevus oli eriti ebaaus, kuna umbusaldusteksti pole kõigile töötajatele isegi mitte esitatud ja aeg oli soodus: mina olin ära.”

Saluveer lisas, et talle on mitu kolleegi öelnud, et nad tahaksid koolist ära minna, kui selliste avaldustega esinetakse.

Inimene usub pigem ikka seda hirmu-, ähvardus- ja kolejuttu.
Aarne Saluveer

“Inimene usub pigem ikka seda hirmu-, ähvardus- ja kolejuttu. Ma saan aru, et mul on tööandja esindajana vaja inimesi survestada selleks, et keegi teeks rohkem tööd. Püüan maksta rohkem, aga igasugune selline muudatus ajabki mõnda inimest närvi,” nentis Otsa kooli direktor.

Saluveeri kinnitusel võttis ministeerium tänasel ümarlaual süsteemselt osapooled ette ning selgitas, mis on määruse sisu, et kõik saaksid ühemõtteliselt aru, mis on direktori kohustused ja õigused. “Seejärel käsitlesime seda, miks veebruarist saadik pole osapooled läbirääkimistele tulnud. Saime teada ka seda, mida teine osapool on siin väitnud, et nad juba mitu kuud ei tahagi seda teha. Arusaadavalt on ju sellisel kombel ka väga raske edasi minna, kui keegi on teinud ammu otsused, et meie selles olulises küsimuses edasi räägi. Minu arvates see on ääretult suur viga.”

Tänasel kohtumisel ei saadud Saluveeri sõnutsi otsest kinnitust, kas teine pool on valmis läbirääkimistega edasi minema. “Mina ütlesin, et meie oleme, see on oluline, me arvestame sellega ja vajadusel arutame seda asja kantsleri juures edasi ning mõtleme, mis on need võimalused koolil edasi toimida.”

Saluveer on valmis tema vastu olevate töötajatega rahu sõlmima ning koostööd jätkama. “Minu küsimus on see, et kas te proovite aru saada, miks me peaksime niimoodi edasi minema, ja kui te saate sellest aru ja edasi räägite, siis seda tulebki teha.”

Saluveeri palga- ja töökorralduse muudatuste järel tõusis töötajate keskmine palk, kuid samas kasvas ka täistööaja jaoks vajalike kontakttundide arv 22-lt 26-30 tunnini.

Töötajate umbusaldusavalduses seisab, et palgasüsteemi muudatuse tulemusena ei ole alates 1. septembrist 2016 mitte ühelgi Otsa kooli
pedagoogil võimalik koolis täiskohaga töötada, sest näiteks endine 1,0 koormus on ümber arvutatud 0,7-ks.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid