Pühapäevasel e-küsitlusel osales 1174 inimest ning küsitluspunktides andis jüripäeval oma otsusest teada 1343 inimest, mis teeb kokku ligi 33% hääleõiguslikest Keilas elanikest.

Keila linnapea Enno Felsi sõnul näitab linnaelanike sedavõrd aktiivne osavõtt teema olulisust. “80. aastapäeva künnisel oleva iseseisva Keila linna kadumise oht tõi kolmandiku meie valimisealistest elanikest juba esimesel päeval küsitluskastide juurde. Täna on küsitluspunktidesse võimalik minna ka neil, kes olid nädalavahetuseks võibolla kuhugi kaugemale sõitnud,” ütles Fels. “Eriti ootame täna enda seisukohta väljendama vaheajalt naasnud koolinoori, sest hääleõiguslikud on kõik vähemalt 16-aastased linnaelanikud. Küsimus on ju paljuski selles, keda tahavad nemad näha tulevikus oma kodulinna juhtimas - kas oma kaaslinlasi või siis kedagi kaugemalt.”

Keila linn haldusreformi kriteeriumite järgi tegelikult sundliitmist ei vajaks, kuid veebruaris tegi valitsus ettepaneku liita Keila linn nelja läänepoolse omavalitsusega, mis olid omavahel liitumist kavandanud.

Täna on küsitluspunktid avatud alates 12.00 kuni 20.00 ning elektrooniliselt enam hääletada ei saa. Küsitluses osalemiseks tuleb kindlasti kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument.

Keila volikogu kujundab seisukoha sundliitmise küsimuses tuginedes rahvaküsitluse tulemustele ning õigusanalüüsile ja sotsiaalmajanduslike mõjude uuringule. Õigusanalüüsi kohaselt ei oleks Keila sundliitmine õiguspärane ning sotsiaalmajanduslike mõjude uuring leidis, et sundliitmisega kaasneks Keila linnale hulk negatiivseid mõjusid.