Kohtumisel Kohtla-Järve linnavalitsuse ja –volikogu liikmetega oli kõne all riigi regionaalarengu poliitika. Samuti vahetati linnapea Ljudmila Jantšenkoga mõtteid käimasoleva riigi- ja haldusreformi teemadel.

Peaminister kinnitas kohtumisel, et Ida-Virumaa linnapiirkondade elu- ja ettevõtluskeskkonna arengusse investeerimine on kohaliku elu paremaks muutmise seisukohalt tähtis, kuid oluline on kohalike omavalitsuste enda ettevõtlikkus ja tahe, et teostatud saaksid just kõige õigemad projektid.

Külastusel Viru Keemia Gruppi sai peaminister Ratas ettevõtte juhtidelt eesotsas Ahti Asmanni ja juhatuse aseesimees Meelis Eldermanniga tutvustuse grupi senisest käekäigust ja tulevikuperspektiividest. Kohtumisel arutati ka laiemalt energeetikasektori arengut ning Eesti majandus- ja ettevõtluskeskkonna hetkeseisu üle. Peaminister tunnustas ettevõtet pikaajalise panustamise eest kohaliku elu toetamisesse ning kinnitas, et 1750 töötajaga firmal on oluline sotsiaal-majanduslik roll nii regionaalsel kui ka riiklikul tasandil. Järgnes tutvustav ringkäik ettevõtte Petroter-tehnoloogial põhineval põlevkiviõlitehases.

Kohtumisel Eesti Energia juhatuse esimehe Hando Sutteriga olid kõne all ettevõtte plaanid muutlikus tegevuskeskkonnas. Peaministrile anti ülevaade kontserni arendusprojektidest ning sellest, kuidas plaanitakse muuta energiatootmist üha keskkonnasäästlikumaks. Lisaks kõneldi ettevõtte strateegilisest arengukavast ja Eesti riigi kui Eesti Energia omaniku ootustest. „Energeetika küsimused on tänasel päeval ülimalt olulised ning otseallikast saadud teave on kindlasti toeks otsuste langetamisel,” kommenteeris Ratas. Kohtumine lõppes ringkäiguga Auvere elektrijaama territooriumil ja tootmishoonetes.

Lisaks külastas peaminister Jüri Ratas Narva linnavalitsust, kus kohtus linnapea Tarmo Tammistega. Kõneldi plaanidest arendada linna elanike sportimisvõimalusi uute kergliiklusteede näol ning Sisekaitseakadeemia Narva kolledži rajamisega ehitatava ujula võimalustest. Kohtumise järel tutvus peaminister Äkkeküla spordiradadega, mis 2016. aastal pälvisid parima tervisespordirajatis tiitli ning kuhu peaks kerkima Narva linna uus spordihall. „Üldkasutatavate spordirajatiste ja muude sportimisvõimaluste lisandumine Narva linna parandab oluliselt kohalike elanike elukvaliteeti ja panustab regiooni atraktiivsemaks muutumisesse,“ lausus peaminister.