Nissi vallavolikogu liikmete sõnul on umbusaldamise põhjus vallavanema pidev passiivsus valla juhtimisel ja kriisiolukordade lahendamisel ning võimetus või soovimatus lahendada ülesandeid, mida volikogu on vallavanemale ülesandeks pannud. Nii palusid volikogu liikmed kolmapäeval avaldust esitades 27. aprilliks kokku kutsuda erakorralise istungi, et umbusaldusavalduse üle hääletada.

„Ühe värvikama näitena soosimatusest lahendada volikogu antud ülesanne võib tuua vallavanema võimetust enam kui poole aasta jooksul esitada volikogule Munalaskme hooldekodu sulgemise eelnõu. Sellest tulenevalt olid volikogu liikmed sunnitud vallavanemast mõõda minema ning algatama ise vastava eelnõu, pärast mida hakkasid asjad vaikselt, aga tõrksalt liikuma. Ka edaspidist hooldekodu likvideerimise protsessi saatis vallavanema poolt küsitavate otsuste tegemine,” kommenteerisid vallavolikogu liikmed umbusalduse algatamise avaldusel.

„Samuti ei ole me rahul Turba koolis puhkenud kriisi lahendamisega. Hiljutiste sündmuste ja maavalitsuse haldusjärelevalve tulemuste valguses leiame, et kui allasutuse juhtimises on selged puudujäägid ja juhtimisvead, tuleb otsustavalt tegutseda ja võtta kasutusele vastavad meetmed, tagamaks koolis kord ja turvaline keskkond. Leiame, et laste turvalisuse arvelt mugavusest tingitud järeleandmiste tegemine või teemal lihtsalt passiivselt sumbuda laskmine on lubamatu,” sõnasid avaldajad.

Vallavolikogu liikmed lisasid, et need kaks näidet illustreerivad vallavanema tööstiili, mida nende hinnangul iseloomustab soovimatus või suutmatus võtta vastu ebamugavaid otsuseid, samas kui seesuguse tegevusetuse tulemusel tekkivad olukorrad mõjuvad valla arengule pärssivalt.

Nissi vallavolikogu revisjonikomisjon avastas, et Turba kooli direktor Kädly Künnap on alates 2012. aastast tellinud 46 500 euro eest töid ja teenuseid oma elukaaslase firmalt. Märtsis otsustas vald vallavanema Kesseli ettepanekul korruptsioonikahtlusega koolijuhi ametist vabastada. Seoses Turba kooliga laekus möödunud ja ülemöödunud õppeaastal Harju maavalitsusse ka mitu kirjalikku kaebust. Üks õpilaste omavaheline tüli päädis luumurruga.

Vallavanem Peedo Kessel ütles Delfile, et vastab etteheidetele tuleval nädalal vallavolikogu istungil ja praegu ta umbusaldamist lähemalt ei kommenteeri.

Pärnumaal sai vallavanem ametist priiks

Kui Nissi vallavolikogu liikmed algatasid kolmapäeval vallavanema umbusaldamise, siis Pärnumaal Varbla vallas läks samal päeval vallavanema Sivar Tõnissoni umbusaldamine läbi.

Tänane Pärnu Postimees kirjutas, et vallavanemat süüdistati valla maine kahjustamises, volikogu liikmete ettepanekute ja küsimuste eiramises, vallavalitsuse töö korraldamatuses, komisjonide ettepanekute mittearvestamises ning valla ja allasutuste töötajate ebavõrdses kohtlemises.

Tõnissoni hinnangul küll avalduses ühtegi mõjuvat põhjust kirjas polnud, kuid istungil läks umbusaldus viie poolthäälega läbi ja samal päeval valis Varbla vallavolikogu vallavanemaks senise majandusnõuniku Kaido Selbergi.

Umbusaldamisega tegeleti eile ka pealinnas. Kolm opositsioonierakonda nõudsid Tallinna linnavolikogu istungil umbusaldusavaldusega abilinnapea Arvo Sarapuu tagasiastumist. Enne istungit koguneti ka meeleavaldusele, millega nõuti korda Tallinna prügimajanduses.

Eesti Ekspress kirjutas kuu aja eest, et Tallinna linn soosis prügiveokonkurssidel tundmatut osaühingut Baltic Waste Management (BWM), millega on seotud linna prügimajanduse eest vastutav abilinnapea Arvo Sarapuu lähikondsed. Umbusaldust kogunetakse Arvo Sarapuule erakorralisel istungil avaldama tuleval nädalal.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid