Ettepaneku asuda tööle arendusosakonna juhina tegi senisele Keskkriminaalpolitsei juhile Krista Aasale politsei-ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher. Aas alustab tööd peadirektori asetäitjana 8. mail.

PPA peadirektori Elmar Vaheri sõnul tuleb järjest rohkem mõelda sellele, kuidas inimestel oleks politsei teenuseid lihtsam ja mugavam kätte saada. "Krista Aasa tugevus on sisutöö tundmine, kuid ka praktiline mõtlemine ja püüdlus lihtsuse suunas, mis tuleb bürokraatia vähendamise eesmärgile kindlasti kasuks," ütles Vaher.

Vaheri sõnul olid avaliku konkursiga lõppvooru jõudnud inimesed kahtlemata väärikad juhikandidaadid, kuid ometi otsustas ta arendusosakonna (ARO) juhi leidmiseks asuda otseläbirääkimistesse. "ARO kui PPA tuumosakonna juhtimiseks on ülioluline organisatsiooni ja sisutöö tundmine, kuid vähemalt sama tähtis on arenguks vältimatu kriitiline kõrvalpilk," selgitas Vaher oma otsust. "Krista Aasa juhtimisstiil on õigete inimeste leidmine õigesse kohta ning tal on väga hea oskus planeerida ja mõõta tegevusi rahas," ütles Vaher, lisades, et praktiline mõtlemine ja püüdlus lihtsuse suunas tuleb ARO-le kindlasti kasuks.

"Politsei eesmärk on olla inimlik ja avatud ning kõik algab sellest, kui mõtleme oma töö planeerimisel ja arendamisel võimalikult palju inimeste peale. Võtsin pakkumise vastu, sest pean nii suure organisatsiooni puhul pikaajalist läbimõeldud arengut väga oluliseks ning näen võimalusi teha politsei tööprotsesse lihtsamaks ja mõistlikumaks," sõnas Aas.

Aasa sõnul saab arendusosakond olla heade ideede koondaja, sünteesija ning üldpilti paigutaja. "Kõik need head mõtted, kuidas asjad päriselt käima peaksid ja mis on lahendused, peaksid ennekõike tulema teenuse rakendajatelt. Minu jaoks on oluline, et ARO inimesed oleksid motiveeritud, professionaalsed, initsiatiivikad ja võtaksid vastutuse oma töölõigu eest. ARO peab kujunema üksuseks, kuhu töölesaamise nimel inimesed pingutavad," lisas Aas.

Aas ei unustanud tänada ka seniseid kolleege Keskkriminaalpolitseis. "KKP võimekas meeskond toimib praegu suurepäraselt – suund on õige, teeme õigeid asju, inimestel silmad säravad. Siit on lihtne edasi minna ja usun, et KKP saab ilma minuta väga hästi hakkama. Mõned asjad jäävad küll pooleli, aga lahkudes jääb alati midagi pooleli," tõdes Aas.

Arendusosakonnas vastutab Aas enam kui 170 inimese töö eest. Tema vastutusalas on ennetustöö kui ka süüteomenetlus, identiteedi-ja staatuse büroo ehk kogu kodakondsuse-ja migratsiooni teenusepõhine koordineerimine, samuti piiri valvamise uuendused, juhtimisarvestuse- ja planeerimise büroo. Aasa vastutusalasse jääb lisaks ka rahvusvaheline koostöö ning õppused ja kriisireguleerimine.

Krista Aas asus Keskkriminaalpolitseisse tööle 2011. aastal, mil ta juhtis kriminaaltulu tuvastamise bürood. 2013. aastal sai Aasast Keskkriminaalpolitseid juht. Varasemalt on Aas töötanud nii prokuratuuris, advokaadibüroos, riigikontrollis kui ka politseis, kus aastatel 2007-2011 juhtis ta kriminaalpolitsei osakonda.

Varasem Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori asetäitja arenduse alal Joosep Kaasik asus märtsi lõpus tööle Tallinna Tehnikaülikooli administratsiooni juhina.