Riigieelarve strateegiast rääkima kutsutud Rataselt küsiti ka Tallinna TV ning Tallinna linnalt teenetemärgi saanud kapo aastaraamatus figureerinud Aleksei Semjonovi kohta. Kahele viimasele teemale paluti Rataselt vastuseid kui Keskerakonna esimehelt.

Kas meie eelarve läheb defitsiiti?

Kõigepealt soovin tänada valitsuskabinetti, et riigieelarve strateegia 2018-2021 sai heakskiidu ja loomulikult see viimane põhivaidlus oli tervishoiu jätkusuutliku rahastamise osas. Kindlasti tegid väga suure panuse nii rahandusminister kui tervise- ja tööminister. Kas eelarve läheb defitsiiti? Kindlasti tänane valitsus ei ela tulevaste põlvede arvelt. Meie soov on teha seda, et me suudaksime saavutada selle majanduskasvu potentsiaali, mida meie majandusnäitajad täna meile annavad. Kahjuks seda Eestil ei ole seda täna ja tänane valitsus on öelnud ühe oma prioriteedina, et majanduskasv, investeeringud on need olulised komponendid meie jaoks, me loomulikult taotleme suuremat majanduskasvu.

Hiljem saatejuht täpsustas: härra Ratas, ma tuleksin veel tagasi intervjuu alguse juurde, te ei vastanud küsimusele, kas eelarve läheb defitsiiti järgmise nelja aasta jooksul?

Eelarve kindlasti ei saa minna defitsiiti tuleviku arvelt, et…

Kas ta läheb defitsiiti või ei lähe?

Me soovime, et eelarves oleks sees suurem paindlikkus, et eelarve oleks see mehhanism, mis aitaks Eesti ettevõtlust taaskäivitada, majanduskasvu kiirendada.

Kas te lasete eelarve defitsiiti minna või ei lase?

Me saame lasta eelarvet ainult nii palju defitsiiti, kui on varasematel aastatel olnud eelarve ülejääk.

Ehk siis me hakkame reservide arvelt elama?

Meie võimalus on eelarvet lasta hetkel defitsiiti järgneval aastal -0,5 protsendipunkti, ülejärgmisel aastal -0,5 ja siis -0,3 alla 0-nivoo.

Ma kasutan võimalust ja küsin teilt kui Keskerakonna esimehelt ka paar küsimust. Meil on veel paar minutit aega. Kõigepealt kiire kommentaar Keskerakonna kavale või plaanile anda Tallinna linna teenetemärk MTÜ Inimõiguste Teabekeskuse juhile Aleksei Semjonovile, mehele, kes juhib ühendust, mida on kapo oma aastaraamatus korduvalt maininud osana Venemaa mõjutuspoliitikast Eestis, mille käigus levitatakse valeväiteid inimõiguste rikkumisest Eestis. Mehele, kes tunnistab, et tema ühendus saab raha Venemaalt.

Mind kutsus täna rahvusringhääling siia “Aktuaalse kaamera” stuudiosse rääkima riigieelarvest.

Jah, aga ma kasutan seda võimalust ära, et küsida teie kui Keskerakonna esimehe kommentaari sellele.

Riigieelarve strateegiast ja seda ma ka tegin.

Jah, aga saate vastata ka sellele.

Aga ma vastan loomulikult ka sellele küsimusele. Jüri Ratas ei ole Tallinna linnavolikogu liige.

Ma küsin teilt kui Keskerakonna esimehelt kommentaari sellele.

Kui te küsite, kas mina sellise ettepaneku oleks teinud, siis vastus on, et ei oleks teinud.

Kas te kiidate selle heaks?

Kui ma ütlen, et ma ei oleks sellist ettepanekut teinud, siis ma ei saa seda lugeda positiivseks ettepanekuks.

Ja üks asi veel, kas Tallinna TV rahastamine ja sisu esindavad neid põhimõtteid ja väärtusi, mida ka teie esindate?

Tallinna TV rahastamist ja sisu ei ole riigieelarve strateegias ühegi sendiga arvestatud.

Keskerakonna esimehena teil võiks olla oma arvamus.

Tallinna televisiooni otsustab Tallinna linnavolikogu, mitte vabariigi valitsus, kes täna otsustas riigieelarve strateegia, mida palus mind siia rääkima tulla rahvusringhäälingu “Aktuaalne kaamera”.

Ma olen täiesti nõus, ma olen täiesti nõus. Kas teil on Keskerakonna esimehena Tallinna TV kohta mingi oma arvamus?

Jah, Tallinna televisoon ei saa grammigi teha poliitilist reklaami, ta ei saa olla grammigi ühegi poliitilise erakonna käepikendus ja teda peab, kui linnavolikogu soovib, et tal on oma televisioon, peab olema väga laiapindselt juhitud.

Kas te arvate, et ei ole Keskerakonna käepikendus, ei tee Keskerakondlikku propagandat ega esinda…

Keskerakonna esimehena kindlasti ei sekku mina mitte ühtegi teed pidi Tallinna televisiooni programmi. Küll aga tänase riigieelarve strateegia osas ma kindlasti oma panuse andsin ja üks peamisi soove oli tänasel valitsusel see, et me leiaksime jätkusuutliku tervishoiu rahastamise süsteemi ja nagu ma alustasin, mul on väga hea meel, et tänane valitsus selle jätkusuutliku tervishoiu rahastamise süsteemi ka leidis, et meie inimestele ravijärjekorrad väheneksid.

Ma kinnitan, et räägime riigieelarve strateegiast ja tervishoiu rahastamisest ka homme põhjalikult, aga täna oli võimalus küsida teilt kui Keskerakonna esimehelt mõned kommentaarid.

Ja nendele ma ka vastasin.

Vaata “Aktuaalse kaamera” videot intervjuust SIIT.

Ratase intervjuu on pannud kihama ka sotsiaalmeedia. Kes leiab, et tegemist on ajaloolise intervjuuga, kelle arvates langes Ratas lõksu ning kes — küll naljatledes — märkis, et peaminister kasutas Eesti Ekspressi ümmarguste vastuste robotit.