Taavi Aasa juhitud Tallinna linnavalitsus saatis täna linnavolikogusse heakskiitmiseks eelnõu, mille kohaselt antakse Tallinna teenetemärk paarikümnele inimesele, kellest paljud on keskerakondlased või linnavalitsuse töötajad. Üheks neist on ka linnavolikogu keskfraktsiooni kuuluv Semjonov.

Kapo on aastaid nimetanud Semjonovi töökohaks olevat MTÜ Inimõiguste Teabekeskust (ITK) üheks Venemaa mõjutuspoliitika peamiseks tööriistaks Eestis. ITK on leidnud äramärkimist peaaegu igas viimastel aastatel ilmunud kapo aastaraamatus.

Natuke pikemalt kirjutas kapo ITKst 2014. aasta raamatus. ITK sai kapo andmetel raha Venemaa Välismaal Elavate Venemaa Kaasmaalaste Õiguskaitse- ja Toetusfondist, et levitada Venemaa seisukohti inimõigustest Eestis.

"Üks fondi rahastatavaid organisatsioone on Tallinnas tegutsev MTÜ Inimõiguste Teabekeskus (ITK). Fondi rahastusel korraldas
ITK oma 20. tegevusaastat tähistavad üritused Tallinnas ja Moskvas.
28. – 29. novembril 2014 toimus Tallinnas konverents “Inimõigused
kaasaegses Eestis: MTÜ Inimõiguste Teabekeskuse praktiline kogemus“, mille korraldajate ettekanded ja sõnavõtud inimõigustest
Eestis toetasid täielikult ürituse rahastaja VFi seisukohti venekeelse
elanikkonna õiguste rikkumise kohta. Konverentsil tutvustati venekeelset
kogumikku „Eesti venekeelne elanikkond ning vähemusrahvuste õigused“, mille tellija ja rahastaja oli samuti kaasmaalaste õiguskaitsefond. Kogumikust valmis ka lühendatud ingliskeelne versioon."

Sarnase tegevusega on ITK tegelenud aastaid. Väljavõte viimasest kapo aastaraamatust.

"Kreml innustab ja rahastab pidevalt isikuid, kes toetavad Eestit ründavaid propaganda narratiive rahvusvaheliste organisatsioonide üritusel. Näiteks osalesid mittetulundusühingute Inimõiguste Teabekeskus ja Vene Kool Eestis esindajad taas 19.-30.09.2016 Varssavis
toimunud Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo (ODIHR) iga-aastasel inimmõõtme järelevalve konverentsil. Taas tasus nende „vaeva“ Kremli mõjutustegevuse rahastu.4 Venemaa raha eest kinni makstud „sõltumatud Eesti kodanikuühiskonna esindajad“ maalisid Eestist pildi, mis vastas täielikult sponsori ootustele: Eestis rikutavat vene laste õigust
saada haridust emakeeles, siin vohavat massiline kodakondsusetus
jne."

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid