ENPA delegatsiooni juht Cezar Florin Preda märkis, et referendum ei vastanud Euroopa Nõukogu standarditele, kuna seadused ei taganud demokraatliku protsessi kaitset.

„Referendum toimus õhkkonnas, kus tegeliku demokraatliku protsessi jaoks hädavajalikud põhivabadused olid erakorralise seisukorra tõttu piiratud,“ lisas OSCE vaatlusmissiooni juht Tana de Zulueta. „Kahel poolel ei olnud võrdseid võimalusi oma seisukohtade valijale tutvustamiseks. Meie vaatlus näitas, et „Jah“-kampaania domineeris meediakajastust. See koos meediale seatud piirangutega, ajakirjanike vahistamistega ja meediaväljaannete sulgemisega vähendas valijate võimalust erinevate seisukohtadega tutvuda.“

Vaatlejad lisasid, et provintside kubernerid kasutasid kehtivat erakorralist seisukorda, et sõna- ja koosolekuvabadust veelgi piirata. Hiljutiste seadusemuudatustega võeti riiklikult valimiskomisjonilt volitus kontrollida, et riigimeedia kampaaniat kallutatult ei kajastaks. Samas keelas valimiskomisjon kodanikuühendustele ja ametiühingutele kampaaniaürituste korraldamise.

„Kampaania oli tasakaalustamata, kuna mitu juhtivat riigiametnikku ja paljud kohalikud ametnikud osalised aktiivselt „Jah“-kampaanias,“ lisas de Zulueta. „Me täheldasime riiklike vahendite väärkasutust ja „Ei“-kampaania ürituste takistamist. Kampaaniaaegset retoorikat halvendas, et mõned kõrged ametnikud võrdsustasid „Ei“-pooldajad terrorismi toetajatega. Mitmel puhul puutusid „Ei“-poole toetajad oma üritustel kokku politsei sekkumise ja vägivaldsete kokkupõrgetega.“

Vaatlejad lisasid, et nendes vähestes valimisjaoskondades, kuhu rahvusvahelised vaatlejad lubati, toimus hääletus valimispäeval üldiselt korrektselt ja tõhusalt. Samas piirati osadel juhtudel OSCE vaatlejate juurdepääsu valimisjaoskondadele.

„Riiklik valimiskomisjon andis päeva lõpus juhtnööre mis muutsid oluliselt valimissedelite kehtivust puudutavaid kriteeriume,“ märkisid vaatlejad lõpetuseks.

Viimane lause viitab valimiskomisjoni viimasel minutil tehtud otsusele lugeda kehtivaks ka tembeldamata sedelid. Opositsiooni kinnitusel annab otsus võimaluse ulatuslikeks võltsinguteks.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid