"Transportisime lennukipommid turvalisse lõhkamiskohta ja hävitasime mõlemad lõhkekehad korraga," ütles mereväe tuukrigrupi ülem vanemleitnant Priit Kaasikmäe. Tänased ilmastikuolud olid operatsiooni läbiviimiseks ideaalsed ning see tagas lõhkamisel suurema kindlustunde.

Operatsioonist võttis osa neli tegevväelast mereväe tuukrigrupist ning 28-liikmeline meeskond miinijahtijalt EML Sakala.

Nõukogude Liidu päritolu FAB-250 on kahemeetrine lennukipomm, mille massist poole moodustab lõhkeaine trinitrotolueen (tuntud ka kui trotüül või TNT). Tegemist on ühe 20. sajandil üldlevinuma lõhkekehaga, mida kasutati maismaasihtmärkide ning taristuelementide hävitamiseks.

Viimastel aastakümnetel on Eesti merealadel nii mereväe kui rahvusvaheliste koostöö tulemusena avastatud, identifitseeritud ja kahjutuks tehtud üle 1200 meremiini ja muu lõhkekeha.

Demineerimisoperatsioonidega vähendatakse ajalooliste lõhkekehadega kaasnevaid võimalikke riske, muutes sellega merealade kasutamise majanduslike- või rekreatsioonitegevuste tarbeks turvalisemaks.