Viimastel aastatel on kapo tuvastanud, et erinevatel, hetkel mitte ohtu kujutavatel põhjustel on Eestit külastanud isikuid, kes on seotud või kes võivad olla seotud äärmusislami ja terroriorganisatsioonidega, selgub kapo aastaraamatust. Tänini käivad Eestis fundamentaalset islamit propageerivate islamiorganisatsioonide esindajad, kes üritavad siin levitada nendele omast islamitõlgendust.

Suuremas osas on Eesti moslemid sellistesse islamimisjonäridesse suhtunud skeptiliselt, ent üksikud on paraku leidnud sellise islamitõlgenduse endale sobivat.

Kapo peadirektor Arnold Sinisalu kinnitas Delfile, et viimase aja terrorirünnakud Stockholmis ja Peterburis ning äärmuslaste külaskäigud Eestisse ei ole piisav põhjus Eestis ohutaset tõsta.

Samuti märkis ta, et äärmuslikud vaated ei ole iseenesest keelatud. "Äärmuslikult meelestatud inimestel, kes teatud ideoloogiat propageerivad, on samuti põhiseaduse poolt garanteeritud usuvabadus ja oma vaadete propageerimine täpselt senikaua, kuni nad ei õhuta otseselt vägivalda, ja selliseid juhtumeid me ei ole fikseerinud."

KKapo tabas kaks Vene eriteenistuse FSB heaks töötanud noormeest, kes tegutsesid salakaubavedajatena ning edastasid infot kaitseväe, liitlaste ja PPA kohta. Sinisalu märkis, et inimesed, kes teevad välisriigi eriteenistustega koostööd, on ohtlikud.

Selle aasta 9. jaanuaril kinni peetud Venemaa relvajõudude kindralstaabi luure peavalitsuse (GRU) kasuks töötanud inimese juhtumi täpsemaid asjaolusid polnud Sinisalu aga nõus selgitama. "Ta peeti kinni selle tõttu, et ta oli toime pannud kuriteo Eesti Vabariigi vastu. Kordan selle üle, et kui kohtuotsus on jõustunud, siis kindlasti koos prokuratuuriga me avaldame täiendavaid detaile," ütles Sinisalu.

Kapo peadirektori sõnutsi pole pronksiööde kümnenda aastapäeva puhul näha, et tavapärased organisaatorid kuidagi aktiivsemalt tegutseksid. "Pigem tundub, et see ongi selline küsimus rohkem ajakirjanike poolt, kellele see teema huvi pakub. Meie tavapärased "kliendid" ei ole olnud just ülimalt aktiivsed selles vallas ja ilmselt on nende tähelepanu suunatud rohkem 9. maile," märkis Sinisalu.

"Aga kui me räägime kümne aasta tagustest sündmustest, siis pigem tuleb siin vaadata konteksti. See, mis siin aastal 2007 aset leidis, ei tulnud ju nipsust. Sellel oli pikk eellugu. Meie ikkagi loeme seda kümmet aastat aastast 2005 või 2006, 2007 oli lihtsalt nende sündmuste kulmineerumine," selgitas kapo peadirektor.

Meie piiride lähedal või kohal välisriigi droonide kasutamist ei pidanud Sinisalu võimalikuks kommenteerida ning soovitas pöörduda politsei- ja piirivalveameti poole.