Savisaare kaitsja, vandeadvokaat Oliver Nääs esitas 21. märtsil toimunud eelistungil kohtule taotluse kriminaalasja lõpetamiseks oma kaitsealuse suhtes seoses sellega, et viimane on parandamatult haigestunud ja ei ole seetõttu võimeline kriminaalmenetluses osalema ega karistust kandma.

Kaitsja esitas ühtlasi kohtule Savisaare terviseandmed ja nelja arsti antud hinnangud.

Kohus leidis, et kuigi spetsialistid on esitanud seisukohti, et kohtupidamisega võivad kaasneda Savisaare tervisele suured riskid, on osa hinnangutest tõenäolised. Kohtule aga ei piisa pelgalt oletusest, et kohtumenetlus võib tuua endaga kaasa parandamatult haigestunud süüdistatava jaoks kõrgeid terviseriske. Kohtumenetluse käigus võib süüdistatava tervislik seisund muutuda, kuna see on stressirohke ja väsitav. See ei tähenda aga automaatselt, et süüdistatav ei ole võimeline kohtumenetluses osalema.

Edgar Savisaarel on diagnoositud mitmed erinevad haigused ja lisaks liikumispuue. Seetõttu on kohtu hinnangul põhjendatud komisjonilise ekspertiisi määramine. Ekspertiisi viivad tulenevalt seadusest läbi Eesti kohtuekspertiisi instituudi (EKEI) eksperdid.

Kohus nõustus kaitsja taotletud kolmest ekspertidele esitatavast küsimusest kahega. Kaitsja soovis küsida lisaks ka seda, kuidas võib pikaajalises kohtumenetluses osalemine, sealhulgas enda aktiivne kaitsmine kohtuistungitel mõjutada Savisaare terviseseisundit. Kohtu hinnangul ei ole nimetatud küsimus asjakohane ja eeldab ekspertidelt oletuslikku vastust, mille alusel ei saa kohus otsustada, kas menetlust välistav asjaolu esineb või mitte.

EKEI peab kohut teavitama orienteeruvast ekspertiisiakti valmimise ajast esimesel võimalusel.

Kriminaalmenetluse välistab seaduse järgi see, kui süüdistatav on parandamatult haigestunud ja ei ole seetõttu võimeline kriminaalmenetluses osalema ega karistust kandma.

Tänane kohtumäärus ei ole vaidlustatav.

Delfi kirjutas eelmisel kolmapäeval, et Savisaare advokaat Oliver Nääs taotles, et Savisaare suhtes kohtuasi lõpetataks, kuna Keskerakonna eksjuhi tervis on kehv. Tol päeval kohus ja Nääs võimalikku ekspertiisi ei kinnitanud, kuid ei lükanud ka ümber. Täna siis selgus, et ekspertiis tuleb ning Nääsi taotlus Savisaare kehva tervise tõttu kohtuasi lõpetada ei läinud läbi.

Juhtiva riigiprokuröri Steven-Hristo Evestus ütles eelmisel nädalal Delfile, et tema hinnangul pole põhjust arvata, et Savisaare tervis on väga halb. Näiteks osales Savisaar hiljuti Lõuna-Eestis parteiüritusel, kus pidas rahva ees pika kõne ja vastas küsimustele.

Kohus teeb sel neljapäeval teatavaks järgmise määruse, mille sisu on kas kohtu alla andmine koos menetluspoolte esitatud taotluste lahendamisega või süüdistusakti tagastamine prokuratuurile. Korraldavat kohtuistungit 13. aprillil ei toimu. Kohus annab neljapäevase määruse sisust avalikkusele teada pressiteatega.

Riigiprokuratuur on esitanud Edgar Savisaarele süüdistuse korduvas suures ulatuses altkäemaksuga nõustumises ja vastuvõtmises, suures ulatuses toime pandud rahapesus, suures ulatuses ja korduvalt toime pandud omastamises ning suures ulatuses erakonnale keelatud annetuse vastuvõtmises. Samas kriminaalasjas on süüdistus esitatud ka Alexander Kofkinile, Vello Kunmanile, Villu Reiljanile, Hillar Tederile, Kalev Kallole, Aivar Tuulbergile, Priit Kutserile ja MTÜ-le Eesti Keskerakond.