Kohus leidis uuritud tõendite põhjal, et Peterson on süüdiv ja kuritegude õigusvastasust välistavad asjaolud puudusid. Kohus mõistis Petersonile raskeima kuriteo ehk mõrva eest karistuse seaduses ette nähtud sanktsiooni keskmises määras. Karistust määrates arvestades kohus tema isikut, kuriteo toimepanemise viisi ning kuriteole eelnevat ja järgnevat käitumist. Kohus ei tuvastanud karistust raskendavaid ega kergendavaid asjaolusid, sealhulgas puhtsüdamlikku kahetsust.

Karistusaja algust arvestatakse Petersoni kinnipidamisest eelmise aasta 15. aprillil. Menetluskuludena peab süüdistatav tasuma 5981 eurot. Samuti peab ta kannatanule hüvitama kuriteoga tekitatud 100-eurose kahju.

Tulistas trepikojas olevat meest selga

Süüdistuse järgi tulistas Viljandis Valuoja puiesteel asuva kortermaja elanik Rene Peterson eelmise aasta 15. aprillil esmalt läbi suletud korteriukse korrus kõrgemal asuvasse korterisse, kus viibisid naine ja väike laps, kes õnneks vigastada ei saanud. Hiljem tulistas süüdistatav trepikojas sellel hetkel teise ja kolmanda korruse vahel viibinud meest ja naist. Üks kuul tabas 39-aastast meest selga ja ta suri saadud vigastusesse sündmuskohal. Eelnevalt oli Peterson süüdistuse järgi käinud poes, kust ostis ketaslõikuri ja lõikeketta, millega lõikas kodus lahti relvakapi ukse, et saada kätte lähedasele kuuluv relv Nagan.

Peterson on varem kriminaal- ja väärteokorras karistamata.

Kohtumenetluse pooled saavad tänase otsuse vaidlustamise soovist teatada seitsme päeva jooksul. Kui otsuse vaidlustamise soovist teatatakse, teeb kohus motiveeritud tervikotsuse teatavaks 28. aprillil.

Häirekeskus sai juhtunust teate 15. aprillil 2016 kell 12.30. Süüdistuse kohaselt kasutas tulistaja oma lähedase relvakapist võetud tulirelva. Relv oli lukustatud relvakapis, kuid mees lõhkus kapiluku, võttis relva, suundus trepikotta ning tulistas meest, kes parasjagu trepikojas viibis.

"Tulistamise järgselt jättis laskja relva oma korterisse ning püüdis põgeneda. Politsei korraldusele peatuda ta ei allunud, mistõttu tegi politsei teenistusrelvast ühe hoiatuslasu ning mees õnnetus maja lähistel kohe kinni pidada. Kinnipidamise käigus keegi viga ei saanud.

On teada, et tulisaja oli varem kinnises raviasutuses viibinud.

Õhtulehe andmetel sai traagiline sündmus alguse sellest, et Valuoja tänava kolmekorruselises majas lärmas keset päeva teisel korrusel elav mees. "Lapsega kodus olev sugulane helistas oma mehele ja palus tulla Valuoja tänavale hiljuti ostetud korterisse, sest majas on suur lärm. Kuna sugulase abikaasa oli tööl Viljandist eemal, siis ei saanud ta kohale minna ja ta palus ­Alarit. Alati abivalmis ääretult rahulik ja heasüdamlik, kuid samas tegus Alar sõitiski linna teisest otsast kohale, et lärmajaga rääkida," räägib surnuks tulistatud mehe sugulane.