Teisipäeval võttis Ungari parlament pärast nädal aega kestnud menetlust vastu uue ülikooliseaduse, millega nõutakse võõrriigis akrediteeritud õppekavadega ülikoolidelt, et nad tegeleksid samas välisriigis ka hariduse andmisega ja avaksid seal õppelinnaku. Vastasel korral nõutakse koolilt tegevuse lõpetamist. Seadus on praktikas suunatud üksnes ühe kooli – George Sorose asutatud Kesk-Euroopa ülikooli vastu, mille osad õppekavad on USA-s akrediteeritud, kuid mis ise seal füüsiliselt ei tegutse. Pikemat ülevaadet saab lugeda neljapäevasest Eesti Päevalehest.

Martin Mölder, kuidas on teised Ungari ülikoolid seadusele reageerinud? Kas toetus teie koolile on üksmeelne?

Toetus meile on olnud väga lai, ka teistest Ungari ülikoolidest ja akadeemilistest asutustest. Kuigi on ka mõningaid, kes näiteks juhtkonna tasandil on natuke ettevaatlikumad, kuna nad on kuidagi valitsuserakonnaga seotud või nad ei taha nende poolehoidu kaotada või nende pahameele alla sattuda.

Seadust parlamendis tutvustanud minister Zoltán Balog ei varjanud, et selle tegelik eesmärk on „Sorose spioneerivate pseudoühenduste“ väljaajamine. Kuidas võiks kirjeldada valitsuse ja ülikooli ideoloogilist konflikti?

Vaatamata sellele, et palju on rõhutatud ideoloogilist konflikti liberaalse ja konservatiivse maailmavaate vahel, minu arvates tegelikult millegi sellisega tegemist ei ole. Viktor Orbáni valitsus ei hooli mitte ühestki ideoloogiast, kaasa arvatud sellest, mille eest nad nagu ise seisaksid. Samamoodi nagu Putinil puudub laiem maailmavaade, mis oleks praktilistest poliitilistest kaalutlustest vaba. Orbáni poliitiline karjäär – näiliselt liberaalist konservatiiviks – on osalt selle tõestuseks.
Viktor Orbán teisipäevasel parlamendiistungil

Praegune valitsus ei ole ideoloogiline, vaid ideoloogiaga ja hoiakutega manipuleeriv. Head näide sellest on just praegu alustatud riiklik kampaania kallutamaks elanikkonda Euroopa Liidu vastu. See valitsus kasutab ideoloogiat, mitte ei oma või väärtusta seda, et hoida suurt osa rahvast enda selja taga, samal ajal enda ja oma sõprade taskuid Euroopa ja Ungari maksumaksja rahadega täites. Tegemist ei ole konfliktiga konservatiivse ja liberaalse ideoloogia vahel, vaid korrumpeerunud valitsuse vahel, kes tahab riigis kõik poliitiliselt olulise enda kontrolli alla kallutada, ning nende vahel, kes leiavad, et õiglane poliitiline ning majanduslik konkurents ja funktsioneerivad riigiinstitutsioonid on olulised inimeste ideoloogilistest vaadetest olenemata.

Millist ideoloogiat CEU ikkagi edendab?

Ma tahaks veelkord rõhutada, et tegemist ei ole ideoloogilise konfliktiga, vaid ideoloogia on siin miski, mida kasutatakse üksnes ettekäändena. Meie ülikool ei ole ideoloogiline, siin õpib ja õpetab igasuguste maailmavaadetega inimesi. Ja loomulikult võib siin ja seal näha, kuidas erinevad väärtused ja seisukohad omavahel hõõrduvad. Kuid see on loomulik nähtus ükskõik millised grupis, nii ülikoolis kui ja riigis. Ei ole võimalik luua ja hoida inimkogukonda, mis toimiks ja mis oleks jätkusuutlik, ja milles ei eksisteeriks erinevust. Alati on lahknevaid vaateid ja hoiakuid. Oluline, on see, kuidas nendega hakkama saada ja kui palju see hakkama saamine kellelegi kahju tekitab.

Miks Orbanile meie ülikool ei meeldi? Suurem osa vastusest on ilmselt väga lihtne. Meie ülikool on seotud Sorose nimega, nagu ka mõned kodanikuühiskonna organisatsioonid. Organisatsioonid, mis tegelevad teemadega, nagu läbipaistev riik ja korruptsioonivastane võitlus, millest Orbani valitsus ei ole huvitatud, kuna see paljastaks nende ebamoraalse ja seadusvastase tegevuse riigi juhtimisel. Seega tuleb nendest lahti saada. See stigma kandub ka meie ülikooli peale, kuigi oma tegevuses pole ta kunagi olnud poliitiline. Lisaks on kõik Sorosega seotu siinkandis saanud väga lihtsaks poliitilise kapitali kogumise vahendiks, kuna rahvas on suures osas juba Lääne ja Euroopa ning nende (näilise) sekkumise Ungari siseasjadesse vastu üles köetud. Siis on lihtne öelda, et vaadake: Soros sümboliseerib kõike halba, mis Läänest tuleb, me kaitseme teid nende eest, olge nüüd meile tänulikud.

Soros ei ole tegelikult ülikooli otsese tegevusega olnud seotud alates selle loomisest 1991. aastal. Ülikool loodi Sorose poolt eraldatud ja loodud fondi najale, millest tulevast sissetulekust on ülikool senini toiminud. Mingit täiendavat rahastust Soroselt ei ole tulnud.

Pühapäevane meeleavaldus Budapesti kesklinnas

Kas võib oodata tänavaprotestide jätkumist?

Ülikooli ametlik seisukoht on praegu, et kasutatakse ära kõik võimalikud juriidilised abinõud, et selle seadusemuudatuse sisu, aga ka samuti selle vastu võtmise protsessi, õiguslikult kahtluse alla seada ja seeläbi selle rakendamist tühistada. Selliseid protestenagu võis näha pühapäeval või teisipäeval, on seepärast raske prognoosida. Need ei olnud Kesk-Euroopa Ülikooli korraldatud, nende taga olid ennekõike meid toetavad inimesed muudest Budapesti ülikoolidest. Mille üle meil loomulikult oli väga hea meel.

Pühapäevasele meeleavaldusele, mis algas ühe teise Budapest ülikooli – Corvinus – eest ning lõppes parlamendi juures ning kuhu tuli kokku umbes 10 000 inimest, ma kahjuks ei jõudnud, kuna ei olnud siis Budapestis. Teisipäevasel meeleavaldusel, kus oli ehk kuni 4000 inimest ja mis toimus meie ülikooli ümber, olin ma kohal. Kindlasti tuli seaduse vastuvõtmise kiirus kõigile üllatusena, kuigi oli teada juba ammu, et Orban peab plaane ka meie ülikooli vastu. Eks kõik lootsid kuni viimase hetkeni, et millegi nii otsekohesega välja ei tulda. Kindlasti on ka palju pettumust. Pettumust selles, et Euroopa Liidu liikmesriigi juht võib nii jultunult tegutseda, ilma et talle riigi seest- ega väljastpoolt tõsist vastupanu tuleks.

Praegu on sümboolsed hetked, nagu seadusemuudatuse algatamine ja selle vastu võtmine, möödas. Seega momente, millest laialdaseks protestimiseks kinni hakata, väga palju võib-olla enam ei tule. Ei tea, kas ja millal veel meeleavaldusi tuleb – ehk siiski tuleb – kuid kindel on see, et ülikool ise ei jäta oma kodu eest seismist.

Milline on avalik arvamus? Kas Orbàni enda valijate seas on seadusele toetust või ei saa ka nemad aru, miks see vajalik on?

Täpne info mul puudub. Samas on teada, et suur osa valijaskonnast toetab Orbànit. Praeguseks märkimisväärses osas kindlasti ka sellepärast, et valitsus on tegelenud kaks ametiaega meediaruumi enda suunas kallutamisega ja avaliku arvamusega manipuleerimisega. Seega, kui selle seaduse ning tema tegeliku eesmärgi kohta rahvalt küsida, siis ilmselt oleks ka neil hea meel, kui selline asutus, mis on kaudselt nagu kuulutatud Ungari riigi või rahva vastaseks, maalt lahkuks. Tõsiasi on ilmselt see, et enamikule ungarlastest ei lähe see üldse korda ja nad ilmselt ei ole üldse teadlikudki, et midagi sellist toimub. Tähele panevad ainult need, kes näevad Orbàni plaanidest ja valelikust retoorikast läbi, samas kui valitsus on juba ammu hakanud hoolitsema selle eest, et taolisi inimesi aina vähemaks jääks.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid