"Mihhail Kõlvart õigustab Tallinna Televisioonile igal aastal 3,7 miljoni kulutamist sellega, et ETV+ on samuti madala reitinguga, kuid see võrdlus on kohatu," kommenteeris Vakra Delfile Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvarti arvamusavaldust, et TTV vaadatavus on küll madal, kuid ETV+-l on veel madalam.

ETV ja ETV+ on Vakra sõnul rahvustelevisioon, mis esindab kogu ühiskonda, Tallinna TV aga esindab poliitilist organisatsiooni, Keskerakonda ja mõnikord ka EKREt. "Selle programm on tasakaalustamata ning täidab üheparteilise linnavalitsuse tellimusi. Tegemist ei ole meedia, vaid linnavalitsusele takkakiitmise vahendiga".

Vakra peab küsitavaks ka linnavalitsuse lepingut Vene mõjuka kanaliga PBK (Pervõi Baltiiskii Kanal).

"Ühelt poolt on see Vene infovälja legaliseerimine Eestis, kuid teiselt poolt kulub sinna meeletu summa Tallinna maksumaksja raha. Näiteks Ukrainas on Vene telekanalite vaatamine tõkestatud. Eestis aga vaatame rõõmsalt edasi ja linnavalitsus maksab neile veel pealegi. Sellepärast ongi Eesti venekeelne elanikkond endiselt Vene meedia mõju all. Leian, et see olukord on absurdne. Tallinna linn ja Eesti riik võiks siin kokku leppida ja ühiselt keskenduda hoopis ETV+ kanalile ning loobuda Vene telekanali PBK toitmisest," sõnas Vakra.

Mihhail Kõlvart ütles täna intervjuus Delfile, et Tallinna TV vaadatavus tõesti vaid 2 protsenti, kuid samuti maksumaksja raha eesti ülal peetaval ETV+-l 0,5 protsenti.

"Tallinna TV vaadatavus on kas stabiilne või kasvab. Hetkel on vaadatavus 1,5-2 protsenti, aga ETV+ vaadatavus on aga 0,5 protsenti ning pealegi on tegemist riigitelevisiooniga. Eelarve pole neil väiksem. Kas peaks jätkama või kinni panema, on keeruline arutelu," kommenteeris Kõlvart Delfile Tallinna TV jätkuvat eksisteerimist.

Tallinna TV sulgemine pole Kõlvarti sõnul kõne alla tulnud. "Kvaliteedist ja vaadatavusest on räägitud, kuid ma ei mäleta, et oleks kunagi tulnud jutuks võimalik kanali kinnipanek. Järgmise aasta linnaeelarve projekt ei ole küll veel laual.