Töödega alustatakse orienteeruvalt kell 20.45 suunaga Tapalt Sonda poole ning tööde kestvuseks on arvestatud 6-7 tundi. Tegevuskava on kooskõlastatud Keskkonnainspektsiooniga.

Maapinna reostuse likvideerimiseks kasutatakse vahendit Hydrobreak Power, mille vesilahus juhitakse pinnasesse, kus see asub reostust lagundama ja likvideerima. Esmase pesu järel viiakse 10 päeva möödudes läbi täiendav kontroll ning vajadusel toimingut korratakse.

Puhastustööd viiakse läbi Eesti Raudtee päästerongiga, mille veetsisterni põhjaklapist juhitakse lahus reostunud piirkondadesse.

Eesti Raudtee palub elanikel ohutuse huvides puhastustööde teostamise ajal töö perimeetris mitte viibida.

27. märtsi õhtupoolikul hakkas Sonda ja hiljem Tapa jaamas lekkima Kohtla-Järvelt Muugale teel olnud kaubarongi kaks tsisternvagunit. Lekked peatati ning rong suundus Muuga jaama 28. märtsi õhtul erikontrolli all. Ekspertiis tegi kindlaks, et kahest tsisternvagunist lekkis ühtekokku 51,9 tonni kemikaali.

Terviseamet teatas pärast reostuse tekkimist, et kuigi kemikaalireostus ümbruskonna elanike tervisele otsest ohtu ei kujuta, tasub olla tähelepanelik antud piirkonna salv- ja madalamate puurkaevude ning veekogude suhtes. "Kui keegi elanikest tunneb kaevuveel lahustile iseloomulikku lõhna või märkab visuaalselt erinevusi, siis tuleks sellest teatada Keskkonnainspektsiooni valvetelefonile 1313. Reostunud vett mitte kasutada joogiks ega söögitegemiseks," soovitas Terviseamet.