Ehkki Riigireformi Radar tegi reformist ülevaate ka jaanuaris, on tänane kokkuvõte esimene, millega anti uue valitsuskoalitsiooni tööle ka hinne. Seda põhjusel, et viimati ei olnud uuel valitsusel sellega tegelemiseks ja sisse elamiseks veel piisavalt aega.

Eelkõige kritiseerisid hinnangu andjad seda, et uuel valitsusel on küll erisuguseid ideid ja plaane, mida teha võiks, aga vähevõitu konkreetseid tegevusi või saavutusi.

"Meie võimekus tegelikult asi ära teha on siiamaani olnud märksa kehvem kui võimekus plaane kirjutada," ütles kolleegiumi liige, Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar. Hindajate sõnul peaks valitsus appi võtma 80/20 printsiibi, mille kohaselt määravad 20% tegevustest 80% tulemustest.

Ühtlasi soovitatakse jätta kõrvale aega ja tähelepanu nõudvad kõrvaltegevused. "Riigiasutuste pealinnast välja viimine on asi, mis võtab väga palju tähelepanu," ütles Tamsar. "Nendega ei ole meil niisugust kiiret ja see segab."

Hindajad soovitavad ministeeriumitel ka senisest otsesemalt suhelda. "Kirjade vahetamise ja kooskõlastusringide asemel soovitame luua väga efektiivne koostöövorm, kelle töö ei peaks olema oma ametkonna huvi kaitsmine vaid selge ülesande lahendamine. Et kõik sellest ühtemoodi ka aru saaksid," märkis Tamsar.

Mõttekoja Praxis juhatuse esimees Tarmo Jüristo märkis tänase ettekande jooksul, et välja tuli ka hulk aspekte, mis väärivad kiitust ja oleks eraldi saanud kõrgema hinde.

"Riigireformi tegevuskava on konkreetne, selge," tõi Jüristo näiteks. "See aitab kogu programmi koos ja ühtlasena hoida." See tegevuskava loodigi alles 2017. aasta algul.

Toomas Tamsar märkis, et hea on seegi, et uus valitsus ei heitnud seniotsustatut üle parda. "Üks meie muresid oli see, et seda asja hakatakse kas seisma panema või näiliselt edasi tegema, aga tegelikult ümber pöörama."

"Soovitaksin peaminister Ratasele rohkem otsustavust," ütles siiski kolleegiumi liige, Tallinna Tehnikaülikooli rektor Jaak Aaviksoo. "Soovitatavalt enne eesistumise algust, sest siis on tarvis juba teiste asjadega tegeleda."

Soovitati veel harrastada ka selgemat suhtlust üldsusega ja sõnastada avalikkusele kogu projekti eesmärke. "Rohkem peaks olema kuulda visiooni, et milleks me seda kõike teeme. Täna on mulje väga bürokraatlik, administratiivne, piiridekeskne," ütles Jaak Aaviksoo.

Kolleegiumile pakkus muret ka küsimus, kas erinevad riskid seniste teenuste jätkumise osas on maandatud. "Võiks olla plaan B, et kui see toimima ei hakka," pakkus Aaviksoo. Niisamuti soovitati ettevaatust seniste infotehnoloogiliste lahenduste ühendamisel.

Riigireformi Radar on Eesti Tööandjate Keskliidu ja mõttekoja Praxise ühine algatus, mis on tehtavale riigireformile andnud hinnanguid ja hindeid 2016. aasta algusest.