16. aprillil toimunud haigekassa nõukogu koosolekul osales protokolli järgi küll seadusega ette nähtud arv inimesi, kuid mitu nõukogu liiget saabus koosolekule hilinemisega või lahkus enne hääletamise algust, kirjutas Eesti Päevaleht.

Nii võib endise haigekassa nõukogu liikme, riigikogulase Kadi Pärnitsa sõnul väita, et 16. aprilli nõukogu koosolekul vastu võetud otsused on õigustühised.

Seega tekib Pärnitsa hinnangul küsimus, kas nõukogu koosolekul vastu võetud otsused nimetada haigekassa juhatuse neljandaks liikmeks Maigi Pärnik-Pernik ja maksta haigekassa juhatuse liikmetele eelmise aasta töötulemuste eest poolteise kuu ametitasu ulatuses tulemustasu on seaduslikud. Valitsus kutsus Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda kuuluva Pärnitsa haigekassa nõukogust tagasi 22. aprillil.

Pärnits meenutas, et saabus 16. aprillil nõukogu koosolekule väikese hilinemisega, kuid nõukogu oli selleks ajaks juba oma tööga alustanud. Haigekassa seaduse kohaselt ei saa nõukogu otsuseid vastu võtta, kui kohal on alla kümne nõukogu liikme.

“Kui mina saabusin, siis selleks ajaks oli lahkunud Sandor Liive. Ta oli nõukoguga siiski eelnevalt läbi arutanud päevakorra ja avaldanud päevakorrapunktide osas oma arvamuse, mida arvestati hilisemal hääletamisel,” selgitas Pärnits.

Samas möönis Pärnits, et 16. aprilli koosolekul polnud arutusel nii tähtsaid küsimusi, mis peaksid eeldama seda, et kvoorum oleks terve koosoleku vältel koos.

“Ma tegin nõukogu esimehele härra Pomerantsile ka ettepaneku, et sellised päevakorrapunktid, mis on olulised, võiks vastu võtta ikkagi kvoorumi osalusel, hoolimata sellest, et kõik nõukogu liikmed on päevakorra suhtes enne istungit arvamust avaldanud,” lisas Pärnits. Kvoorumi nõudest kinnipidamisega on Pärnitsa väitel ka varem haigekassa nõukogul probleeme olnud.

Sotsiaalminister ning haigekassa nõukogu esimees Marko Pomerants möönis, et haigekassa nõukogul on olnud probleeme kvoorumiga. “Siiski on igal nõukogu istungil alati osalenud vajalik hulk liikmeid. Kuna enamik nõukogu liikmeid on väga hõivatud, siis oleme püüdnud vastu tulla ning nende seisukohad enne istungit ära kuulata,” rääkis Pomerants.

Seisukohta, nagu võiksid 16. aprillil nõukogus vastu võetud otsused olla õigustühised, Pomerants siiski ei jaga.

Samas on haigekassa nõukogu istungitel Kadi Pärnitsa sõnul esinenud ka olukordi, kus nõukogu liige on teatanud lahkumise eel oma seisukohad, ent hiljem on otsuse teksti muudetud. Sellistes olukordades püütakse Pomerantsi sõnul arvestada ikkagi nõukogu liikme arvamusega ning kellegi arvamust ei kasutata vääralt.

Kvoorumi saavutamise eesmärgil muutis haigekassa nõukogu hiljuti ka toimumise aega. Koosolekupäevaks on nüüd reede. “Ma loodan, et see päev sobib näiteks riigikogu saadikutele paremini,” lisas Pomerants.