2015. aastal koostas Lastekirjanduse Keskus uue raamatu pealkirjaga „Pisike puu”, mille esimene tiraaž oli 25 500. Need raamatud on Lastekirjanduse Keskuse direktori Triin Soone sõnul nüüdseks laiali jagatud. See on ka arusaadav, sest 2015. ja 2016. aastal sündis Eestis kokku ligi 28 000 last. „Eelmise aasta lõpus tegime uue koguse 19 000 raamatut ja seda kingitakse sellel aastal. Selle aasta sügisel tuleb veel uus kogus juurde. See raamat kannab juba ka EV100 ning laste ja noorte kultuuriaasta sõnumit.”

Kaks aastat on raamatut jagatud taas raamatukogude kaudu ja teost võivad jätkuvalt küsima minna ka 2015. aastal sündinud laste vanemad. „Raamatukogudelt saadud tagasiside põhjal on kinkimine läinud kenasti, sest mitmel pool valdades ja linnades toimuvad nn lusikapeod, kus uusi ilmakodanikke tervitatakse. Raamatukogud on seal kohal ja annavad edasi kinkeraamatu. Need pered, kes üritustel osaleda ei saa, saavad raamatu kätte raamatukogust või mõnel pool ka omavalitsusest. Paljudes väiksemates kohtades toimuvad ka eriüritused raamatukogudes,” sõnas Soone.

Keerulisem on kinkeraamatute jagamine aga Tallinnas ja Tartus, sest linnakodanikega pole nii vahetut ja otsest kontakti. Ühe raamatukogu töötaja nentis samuti Delfile, et lapsevanemad ei leia raamatuid raamatukogudest hästi üles. Samas on mõlema linna raamatukogud kasutanud erinevaid võimalusi, et inimesi teavitada ja raamatuid edasi anda. „Lastekirjanduse Keskus aitab kommunikatsioonile samuti kaasa ning oleme teinud mitmeid laiahaardelisemaid teavituskampaaniaid,” kinnitas Soone.

See, et kõik lapsevanemad raamatutele järele ei lähe, on loomulik, sest paraku kõik raamatut ja lugemist ei väärtusta.

Infoleht „Pisikese puu” kohta on Tallinna keskraamatukogu eestvedamisel lisatud Tallinna sünnitusmajade beebipakki, kust värske lapsevanem esimese info saab. Teavitustööd on keskraamatukogu teinud ka beebikoolide kaudu. „See, et kõik lapsevanemad raamatutele järele ei tule, on loomulik, sest paraku kõik raamatut ja lugemist ei väärtusta,” nentis Soone. „Samas on 2015. aastal sündinud lapsed jõudmas juba lasteaedadesse ja sealt ka raamatukogudesse, kus nad lõpuks ka oma raamatuni jõuavad.”

Raamatu „Pisike puu” nimi tuleneb Ott Arderi samanimelisest luuletusest, mis on ka raamatu nimiluuletus. Teosesse on nopitud luuletusi ja jutte tuntud ja armastatud eesti lastekirjanike loomingust. Ses on nii vanu, mitmele põlvele armsaks saanud, kui ka päris uusi lugusid, sekka mõned muinasjutud ja liisusalmid, mille seovad tervikuks kunstnik Catherine Zaripi pildid. Raamatut rahastab kultuuriministeerium.

Kinkeraamatu mõte sai alguse Eesti Lastekirjanduse Keskusest ja esimene raamat pealkirjaga „Minu esimene raamat” trükiti 2007. aastal. Selle väljaandmist rahastas kultuuriministeerium ja Sihtasutuse Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu Vabariigi Presidendi abikaasa allfond. Ka siis kingiti raamatuid raamatukogude kaudu.

Alates 2008. aastast andis kinkeraamatut välja Sihtasutus Kultuurileht, kellelt ilmus Heiki Vilepi koostatud raamat „Las laps loeb”, mida ilmus kolm trükki: 2008., 2009. ja 2012. aastal. See raamat anti perekonnaseisuametis nime registreerides sünnitõendiga kaasa. Teost jagus nii 2010. kui ka 2013. aastal sündinuile, samas näiteks 2014. aasta lõpus enam kõigile lastele raamatut ei jätkunud.