Tartu ülikooli rektoriks kandideerisid senine rektor, TÜ rakendusgeoloogia professor Volli Kalm ja TÜ praktilise filosoofia professor Margit Sutrop.

Esimeses valimisvoorus jagati välja 215 sedelit. Volli Kalm sai 113 ja Margit Sutrop 97 häält. Märgistamata sedeleid oli viis. Valituks osutumiseks tulnuks koguda poole valimiskogu koosseisu ehk 126 valimiskogu liikme toetus. Teise vooru pääses enim hääli saanud kandidaat ehk Volli Kalm, kellele teises voorus anti 147 poolthäält, millega Kalm osutus valituks. Hääletuskastis oli teises voorus 210 sedelit.

Professor Volli Kalm ütles oma lühikeses sõnavõtus enne valimiskoosoleku algust, et tunneb vastutust uute hiljuti alustatud arengute ees. „Ma tunnen vastutust nende sisulise elluviimise ja võimalike vigade parandamise eest. Usun, et me koos saame ja teeme selle ülikooli paremaks. Ma luban, et töötan kõigi meie ja parema ülikooli nimel,” rääkis Kalm.

Volli Kalm on sündinud 10. veebruaril 1953. aastal. Ta lõpetas 1976. aastal Tartu ülikooli geoloogia eriala. 1984. aastal kaitses Kalm geoloogiakandidaadi kraadi tööga „Formation, composition and usage of glaciofluvial deposits in Estonia”. 1988–1989 oli ta järeldoktorantuuris Alberta ülikooli geoloogiaosakonnas. Volli Kalm on alates 1981. aastast töötanud TÜ bioloogia-geograafiateaduskonna geoloogia instituudis. 1998–2003 oli ta Tartu ülikooli õppeprorektor. Alates 2012. aastast on professor Volli Kalm Tartu ülikooli rektor.

Loodus ja täppisteaduste valdkond esitas veebruari alguses rektori kandidaatideks nii Margit Sutropi kui ka Volli Kalmu. Sutropi kandidatuuri toetasid ka sotsiaalteaduste valdkond ja humanitaarteaduste ja kunstide valdkond. Kalmu kandidatuuri toetas meditsiiniteaduste valdkond.

Sel korral on valimisprotsess alates kandidaatide esitamisest kuni valimisteni olnud kompaktsem ja kontsentreeritum kui varasematel kordadel, kuna valimisperioodi pikkus ajalises mõttes on olnud lühem. „Ühest küljest on see tähendanud nii kandidaatidele kui ka ülikooliperele pingelist aega. Teisalt on aga suunanud inimesi vaatlema asju laiemalt, asetades isiklikud küsimused suuremasse, ülikooli kui terviku konteksti,” võttis valimiskomisjoni esimees Priit Kaasik valimisperioodi kokku.

Volli Kalmu uus ametiaeg algab 1. juulil ja see kestab viis aastat.

Tartu ülikoolile valib rektori 250-liikmeline valimiskogu, kuhu kuuluvad nõukogu, senati, valdkondade nõukogude ja üliõpilasesinduse liikmed ning professorid ja juhtivteadurid, kelle töökoormus ülikoolis on vähemalt 20 tundi nädalas.

Valimiskoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole valimiskogu liikmetest. Valituks osutub kandidaat, kes kogub üle poole valimiskogu häältest. Kui rektor ei osutu valituks, pikeneb ametis oleva rektori ametiaeg ühe aasta võrra. Kui rektor ei osutu valituks ja valimiste ajal on rektori ametikoht täitmata, määrab senat rektori kohusetäitja kuni üheks aastaks.

Volli Kalm on Tartu ülikooli rektorina juhtinud alates 1. juulist 2012. Professor Margit Sutrop on TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaan ja eetikakeskuse juhataja.

Eelmisele rektorivalimisele eelnes segadus

Enne Volli Kalmu oli Tartu ülikooli rektor Alar Karis, kelle otsus loobuda teiseks ametiajaks kandideerimisest tuli paljudele ootamatult ja tekitas paraja segaduse. Kerkis palju võimalikke kandidaate, kellest üks oli muide Margit Sutrop. Toona ta ei kandideerinud, küll aga nüüd. Valituks osutus toona Volli Kalm, kes erinevalt Karisest kandideeris ka teiseks ametiajaks.

Meenutuseks mõned viimased TÜ rektorid:

Jüri Kärner (1988–1993)
Peeter Tulviste (1993–1998)
Jaak Aaviksoo (1998–2006)
Tõnu Lehtsaar (kohusetäitja, 2006–2007)
Alar Karis (2007–2012)
Volli Kalm (2012–...)