Maanteeameti hooldeosakonna juhataja Rainer Kuldmaa sõnul on avariijärgse sündmuskoha koristamine riigiteel korraldatud ametkondade vahelises koostöös. "Päästemeeskond lokaliseerib sõiduteel ja teepeenral reostuse ning puhastab üldjuhul sõidutee suurematest juppidest, kogudes selle teepeenrale. Edasine koristus on tee omaniku ülesanne," selgitab Kuldmaa.

"Politsei- ja Piirivalveamet informeerib Maanteeinfokeskust numbril 1510, kui tee vajab hooldamist või avarii järgselt koristamist. Maanteeamet korraldab lepingupartneritega riigitee koristuse nelja tunni jooksul teavituse saabumisest," kirjeldab Maanteeameti esindaja, kui kiiresti püütakse õnnetuspaik korda teha.

Kui sõidukil on tekkinud kahjustus liikluseks avatud teel liiklusõnnetuse tagajärjel koristamata prahi tõttu, siis on juhil õigus esitada kahjunõue Maanteeametile.