Eile Asunduse lasteaias kohtunud alushariduse praktikud ja eksperdid ja arutasid varajase keeleõppe sisu ning korralduse võimaluste üle Tallinna lasteaedades.
Kohtumisel olid fookuses nii võõrkeeleõpetaja ettevalmistus, lõimitud tegevuste korraldus kui ka keeleõppemetoodikad.

„Töörühma liikmete ühine seisukoht on, et võõrkeele õppeks ning keeletaju väljakujunemiseks on parim lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK) metoodika, mis
on juba aastakümneid kasutusel keelekümbluses. Lisaks on meil juba olemas võimekus õpetajate väljakoolitamiseks.“ kommenteeris projekti algataja Annela
Ojaste.

„Lõimitud aine- ja keeleõppe metoodika kasutamisel ei suurene laste koormus, kuna keele tutvustamine on osa igapäevastest tegevustest ja
mängust. Oluline on ka meeles pidada, et eesmärk ei ole lasteaialapsi lugema või kirjutama õpetada, vaid tekitada keeletaju läbi igapäevase
tegevuse,“ lisas Ojaste.

„Eksperdid olid ühisel seisukohal, et keelesuuna ja õpetaja leidmisel jääb vabadus lasteasutusele, sest paindlik korraldus võimaldab rakendada nii
töötavaid alushariduseõpetajaid kui ka leida täiendavalt keeleõpetajaid väljastpoolt. Sealjuures on esimesel juhul oluline koostöö rühma- ja
keeleõpetaja vahel,“ kommenteeris lasteaia direktor Annela Ojaste.

Töörühma edasine eesmärk on koostada varajase võõrkeeleõppe sisu ja korraldust puudutav üksikasjalik projekt ja tegevusteks vajaliku ressursi
väljaselgitamine. Töös osalesid Tallinna Asunduse lasteaia direktor Annela Ojaste, TLÜ keeleteadlane Merle Jung, SA INNOVE keelespetsialist ja
keeleteadlane Kärt-Katrin Pere, Raadiku lasteaia eesti keele õpetaja Riina Salak ja Laagna Lasteaed-algkooli direktor Natalia Kond.

President Kersti Kaljulaid ütles 2. veebruaril Pärnus haridusjuhtide aastakonverentsi avades, et keeli tuleks õpetada juba lasteaialastele. Seepeale kutsus Sotsiaaldemokraatlik Erakond 7. märtsil kokku ekspertide ümarlaua, et arutada president Kersti Kaljulaiu poolt välja pakutud ideed - keeleõppe sisseviimist juba lasteaia õppekavasse. Töörühma edasistes plaanides on valmistada ette varajase keeleõppe pilootprojekt Tallinna lasteaedade jaoks.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid