Kella 3.30 paiku öösel oli jaoskondades endiselt vähemalt 120 inimest, teatas OVD-Info.

Vähemalt 22 jaoskonnas küsitlesid kinnipeetuid uurimiskomitee töötajad. Mõnedel andmetel seoses politseiniku saadud vigastusega Tverskaja tänaval. Uurimiskomitee alustas seoses sellega kriminaaljuurdlust. Kinnipeetutele esitati küsimusi protestiaktsioonil osalemise eesmärkide kohta ning selle kohta, kas nad said vahistamise käigus viga.

Enamik politseijaoskondadest vabastatuid registreeriti Venemaa administratiivõigusrikkumiste koodeksi paragrahvi 20.2 järgi, mis näeb ette trahvi kuni 20 000 rubla (324 eurot) „rahvakogunemiste läbiviimise korra rikkumine avalikust üritusest osavõtja poolt“. Neid ootab eest kohtumenetlus.