Konservatiivne Rahvaerakond peab Eesti demokraatiale ohtlikuks olukorda,
kus president ja riigikohtu esimees esitavad nõudlikus toonis
pretensioone parlamendi tööle, et õigustada kohtute omavolitsemist.
Sellega näitavad mõlemad, et nad ei ole oma ülesannete kõrgusel
põhiseaduse kaitsjatena.

Oleme seisukohal, et „kohtute sõltumatuse“ nõudjad on kas meelega või
võhiklikkusest valesti aru saanud selle mõiste sisust. Kohtu sõltumatuse
nõue kujutab endast vajalikku kaitset täitevvõimu mõjutuste eest. Selle
mõiste alla ei saa ega tohi mahutada osade kohtunike soovi olla
sõltumatu seadusandja tahtest või ka avalikust kriitikast. Kohtu
sõltumatus ei saa tähendada õigust rikkuda seadust.

Peame hädavajalikuks muuta seadusandlikku raamistikku kohtute
läbipaistvuse ja seaduskuulekuse tõhustamiseks. Süsteem, mille järgi
kohtunikud määratakse eluaegselt ametisse riigikohtu esimehe ettepanekul
presidendi poolt, on loonud suletud tsunfti, kus sõltumatuse asemel on
kerge tekkima karistamatuse tunne. Fakt on, et tänasel päeval pole
sisuliselt mehhanismi, mis võimaldaks seadust rikkuvat kohtunikku tema
ametist vabastada.

Konservatiivne Rahvaerakond peab tekkinud tsunftimentaliteedi ja halva
õigusemõistmise probleemi parimaks lahenduseks kohtunike, aga ka
prokuröride ameti muutmist valitavaks ja tähtajaliseks. Kohtunikud ei
saa tegutseda ennast Eesti õigusruumist lahti sidudes, Eesti seadusi ja
õigluse põhimõtteid eirates või rikkudes. Selliste kohtunike ametis
jätkamine on lubamatu. Nende õigustamine ja kaitsmine on otsetee
autoritaarsesse ning ebademokraatlikku ühiskonda.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid