Riigikogus on arutlusel tubakaseaduse muutmise eelnõu, millega muu hulgas soovitakse keelata tubakatoodete ja seotud toodete (nt e-sigarettide) näitamine poodides ning kehtestada karmimad nõuded e-sigarettidele (nt e-vedelikes keelatakse maitse- ja lõhnaainete kasutamine, kehtestatakse riigisisene kaugmüügi keeld).

„Eelnõu sisaldab tehnilisi norme, millest Eesti on teavitanud Euroopa Komisjoni ja teisi liikmesriike, kel on võimalik avaldada arvamust Eestis kavandatavate piirangute kohta. Euroopa Komisjoni vastutav allüksus on tänaseks päevaks saanud arvamusi mitmetelt liikmesriikidelt ning organisatsioonidelt, kes on kritiseerinud eelnõus välja käidud meetmeid ning esitanud täpsustavaid küsimusi,” seisab kaubandus-tööstuskoja veebilehel.

„Arvamustes on leitud, et mõned eelnõus sisalduvad meetmed, näiteks elektroonilistes sigarettides maitse- ja lõhnainete keelamine, on vastuolus kaupade vaba liikumise printsiibiga, sest takistavad selliste toodete müüki Eestis. Samuti on rõhutatud, et tubakatoodete „leti alla“ peitmine võib kaasa tuua salaturu kasvu, millel võib olla negatiivne mõju ka ümberkaudsetele liikmesriikidele. Seetõttu on Euroopa Komisjon pikendanud Eesti poolt edastatud teavitusprotseduuri tubakaseaduse muutmise eelnõu osas juuni keskpaigani, et analüüsida laekunud arvamusi ja kommentaare,” teatas kaubandus-tööstuskoda.

Kaubanduskoda on omapoolsetes kommentaarides tubakaseaduse muutmise eelnõu osas väljendanud muret, et eelnõu väljatöötamine ei olnud kooskõlas hea õigusloome ja normitehnika eeskirjaga.

„Olulise puudusena tõstsime esile väljatöötamiskavatsuse puudumist, mistõttu esineb teatud muudatusettepanekute osas olulisi puudujääke mõjude analüüsis. Probleemi olemasolule on viidanud ka justiitsministeerium,” märkis kaubandus-tööstuskoda.

Justiitsminister Urmas Reinsalu kinnitas detsembris, et eelnõus jäid mitmed sisulised küsimused eelnõus lahendamata, kuid selle valitsuses heaks kiitmist ta ei takistanud. „Suures plaanis on eelnõu eesmärk legitiimne ja seetõttu ma seda täna ei vetostanud,” ütles Reinsalu Delfile.

Justiitsminister avaldas lootust, et mõjude hinnang, mis on vajalik plaanitavate meetmete põhiseaduslikkuse hindamiseks, viiakse läbi riigikogus.

„Valitsuse tänasel istungil juhtisin tähelepanu ettevõtjate halduskoormuse kasvule olukorras, kus valitsuse eesmärk on nullbürokraatia kavaga halduskoormust mitte kasvatada. Viga tehti läinud suvel, kui valitsus otsustas minu eriarvamusele vaatamata väljatöötamiskavatsust mitte koostada. Kui seda tehakse ettevõtlust puudutavates asjades, siis on raske käigu pealt kõrvalt mõjusid hinnata. Loodan, et nii justiitsministeeriumi hinnang vajadusest hinnata mõjusid kui erinevate majandus kui rahvatervise huvirühmade seisukohad arutatakse riigikogus läbi ja vajadusel tellitakse riigikogu raport mõjude kohta,” sõnas Reinsalu.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid