Delfi avaldab pöördumise täismahus.

"Igaühe õigus õiglasele kohtulikule arutamisele sõltumatus ja erapooletus kohtus on kõige tõhusamalt tagatud siis, kui asja otsustav kohtunik on kaitstud igasuguste rünnete eest, mis on suunatud kohtuniku isiku vastu, kuid tulenevad kohtuniku kutsetööst. Iga inimese õigus õiglasele kohtulikule arutamisele hõlmab ka õigust nõuda ja eeldada, et kõiki pädevate kohtute tehtud jõustunud otsuseid täidetakse. Rahvaesindaja üleskutse mitte täita jõustunud otsuseid ohustab ilmselgelt õigusriigi toimimist,

Rõhutame, et kohtuotsuste põhjendustega võib mitte nõustuda ja neile vastu vaielda ning kahtlemata võivad seda teha ka Riigikogu liikmed, kuid see ei tohi kasvada otsuse teinud kohtunike isiklikuks ründamiseks.

Riigikogu liikmete kriitika kohtuotsuste suhtes ei ohusta õigusriikluse, võimude lahususe ja kohtuvõimu sõltumatuse põhimõtteid. Küll aga on ohtlikud parlamendi kõnetoolist esitatud nõuded võtta kohtunikud vastutusele selle eest, et nad täitsid oma ametiülesandeid, mõistes õigust oma südametunnistuse järgi kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseaduse ja seadustega.

Kui kohtunike tegevuse seaduslikkus tekitab mingeid kahtlusi, tuleb neid kontrollida kehtestatud menetlusreeglite kohaselt kõrgema astme kohtus. Ka kohtuotsuste sisulise õiguspärasuse kontrollimiseks on olemas asjakohane menetluskord.

EKoÜ taunib 20. märtsi 2017 Riigikogu istungil arupärimise "Samast soost isikute abielu kandmise kohta rahvastikuregistrisse" arutelu käigus Riigikogu saadik Martin Helme ja teiste arupärijate seisukohtades väljenduvat suhtumist. Avaldame lootust, et jõustunud kohtulahendite kriitika jääb edaspidi elementaarse viisakuse ja argumenteeritud arutelu piiridesse."

Pöördumisele kirjutasid alla Eesti kohtunike ühingu juhatuse liikmed Peeter Pällin, Jüri Ilvest, Henn Jõks, Heli Käpp, Imbi Sidok-Toomsalu, Ingeri Tamm, Leanika Tamm ja Anu Uritam.

Kohtunikud viitavad pöördumises riigikogu EKRE fraktsiooni esimehe Martin Helme kolmapäevasele sõnavõtule riigikogu kõnepuldis.

"Mina küll tahan, et siit puldist kõlaks ähvardus. Mina tahan, et kohtunike Virgo Saarmetsa, Maret Altnurme ja Kaire Pikamäe pead veereksid /.../ sest ei saa olla niimoodi, et mingid tädid tulevad kokku, ja võtavad lihtsalt kätte ja teevad ümber Eesti seadusi. Ja siis otsustavad, et keegi ei saa neid puudutada, nii ongi. See lihtsalt ei lähe," ütles Helme. Ta viitas kohtunike otsusele, mille järel kandis Harju maavalitsus Eesti rahvastikuregistrisse esimese samasoolise abielupaari.

Helme sõnavõttu taunis ka president Kersti Kaljulaid.