Vabaerakonna juhatus otsustas Krištafovitš erakonnast välja arvata 23. märtsi koosolekul.

12. jaanuaril Tartus toimunud koosolekul otsustas juhatus, et Krištafovitšile antakse veel üks võimalus ja teda arvatakse välja juhul, kui ta jätkab sarnast tegevust. "Ent ta on jätkanud tegevust, mis on vastuolus Vabaerakonna põhikirjale, ja tegeleb jätkuvalt erakonna laimamisega ning valeväidete levitamisega avalikes massiteabe vahendites," seisab erakonna pressiteates.

Otsuse aluseks on Jevgeni Krištafovitši avalikud väljaütlemised meedias.

Erakonna tegevjuhi Märt Meesaku vahendatud teates märgitakse, et paljud Vabaerakonna liikmed on pöördunud juhatuse poole murega, et jättes Krištafovitš erakonda, nõustutakse liikme põhikirjalise kohustuse rikkumisega ja kiidetakse heaks tema käitumine.

Krištafovitš on arvatud liikmeskonnast välja vastavalt erakonna põhikirja punktile mis sätestab, et juhatus võib erakonna liikme välja arvata juhul, kui ta on pannud toime vääritu teo või tegutseb vastuolus Vabaerakonna põhikirjale. "Krištafovitš on valeväiteid levitades ning erakonda laimates pannud toime korduvalt väärituid tegusid," kinnitatakse erakonna pressiteates.

"Vabaerakonna põhikirja järgi on liikmel kohustus aidata kaasa Vabaerakonna arengule. Eelpool kirjeldatud käitumisega on kahjustanud Krištafovitš erakonna mainet. Seega ei ole aidanud kaasa Vabaerakonna arengule ning on tegutsenud vastuolus antud põhikirja punktiga," põhjendatakse erakonna juhatuse otsust.