Mis asi üldse on seksuaalne ahistamine? Mõndade arvates ka see, kui mees naisele mantli selga aitab, istet pakub või ukse avab. Mina olen vanamoodne naine ja mulle need väikesed viisakusavaldused meeldivad.

Meie ühiskond on nii õrnakesteks muutunud, et seksuaalse ahistamise kriminaliseerimise korral hakkab neid kohtuasju tulema vist iga silma pilgutamise peale. Flirtida ei julgeks enam keegi, mis vanasti oli kurameerimise algus. See viis sageli abieluni ja isegi laste tegemiseni.

Oli koguni selline tore väljend nagu "külge lööma" (vägivaldne, eksole), mis tähendas, et sa meeldisid sellele külgelööjale, ja see oli ju meeldiv, kui kellelegi meeldisid. Isegi siis, kui tema ei pruukinud sulle meeldida. Nii need tüdrukute-poiste suhted toimisid ja teineteist ka leiti. Kusjuures see "seksuaalse ahistamise" aeg võis päris pikale venida, kuna 14-aastaselt siis veel seksi kallale ei asutud.

Minu arust on meil tunduvalt suuremaks probleemiks vaimne ahistamine, aga kuidas seda määratleda? Näiteks meie madalad palgad, mille eest paljud on sunnitud töötama, et hing sees püsiks. Sellise palga saajatesse suhtutakse põlglikult ja sõimamine, et ise oled loll. Mida sellest arvatakse?