"Rahvatervist puudutavate regulatsioonide väljatöötamisel ootame, et need oleksid teaduspõhised. Praegu kavandatud muudatuste tegemisel ei ole aga arvestatud teadusuuringutega, mis käsitlevad e-sigarette, kui suitsetamise ohutumat ja ümbritsevatele kordades vastuvõetavamat alternatiivi," selgitas liidu juht Ingmar Kurg.

Riigikogu menetluses olevate tubakaseaduse ja aktsiisiseaduse muudatuste kohaselt piiratakse e-sigarettide müüki, keelatakse nende riigisisene kaugmüük ning e-vedelikele lisatakse aktsiis. "Kavandatud muudatuste vastuvõtmisel väheneks drastiliselt e-sigarettide kui suitsetamise vähem tervist kahjustava alternatiivi kättesaadavus, eriti väljaspool keskusi. Lisanduva aktsiisi tõttu oleksid e-sigarettide kasutamine edaspidi kallim kui suitsetamine. Kõige selle tulemuseks on suitsetajate arvu kasv," ütles Kurg. Petitsioonile andis oma allkirja 4824 inimest.

Valitsus on põhjendanud, et seaduseelnõu eesmärk on kaotada ebavõrdne konkurents alternatiivsete ja klassikaliste tubakatoodete vahel. Alternatiivne tubakatoode on näiteks e-sigarettide täitevedelik, vesipiibutubakat asendavate aurukivide maitsestamiseks kasutatav vedelik, tubaka tahke aseaine kasutatavad aurukivid jms.