Sisekaitseakadeemia kolimist on arutatud ka varem, aastast aastasse on küsimust vaetud nagu kuuma kartulit käes. Ikkagi on jõutud otsusele, et parim koht on Tallinn. Sest siin on õppejõud ja suurem osa õpilasi. Arusaamatul põhjusel on uus valitsus otsustanud, et nüüd võiks ikkagi uuesti proovida kolida Sisekaitseakadeemia Narva. Seda kõike vaatamata sellele, et uue hoone ehitamine Kase tänavale oli juba otsustatud ja ka projektid ning rahastus olemas. Nüüd võttis uus valitsus vastu otsuse, et paneme pidurit ja muudame kurssi. Miks võetakse üks terve ja toimiv süsteem ning lihtsalt lõhutakse laiali?

Kas keegi on kokku arvestanud need numbrid rahalises vääringus, mis kuluvad hiljem sellele, et õppejõud oleks valmis liikuma Ida-Virumaale?
Ma pean siinkohal silmas niinimetatud motivatsioonitasusid ja muid kulusid, mis tulenevad sellest, et õppejõud tahaksid Narvas õpetada, sinna kolida ja seal elada. Jah, 5. märtsil avaldatud Päevalehe oli selline analüüs olemas. Paradoks seisnes selles, et Siseministeeriumi ja Justiitsministeeriumi summad erinesid kardinaalselt, kümnete miljonite ulatuses - miks nii? Kuidas saab analüüsidel olla nii erinevad tulemused? Tekib kahtlus, et keegi kusagil ikkagi valetab ja moonutab.

Me kõik teame, et Narva kolimisega kaasnevad väga suured lisakulud, kui ma nüüd ei eksi, on umbkaudselt 50. miljonit eurot (üle 60. miljoni Siseministeeriumi ja 20 miljonit Justiitsministeeriumi analüüsi järgi). See on summa, mis kulub ainult akadeemia kolimisele ja siia ei ole lisatu ehituskulusi. Siinkohal ei hakka isegi rääkima sellest rahast, mis kulub jooksvalt edaspidi, et koolis oleksid pädevad õppejõud, õpilased jne.

Tuleb aru anda, et raha ei kasva puu otsas ja kõik see raha peab kuskilt tulema. Peame endile aru andma, et meie ei loo otsest majanduslikku kasu, vaid oleme kuluartikkel riigieelarve real. Narva ei vaja Sisekaitseakadeemiat, sest see ei muuda narvalaste jaoks mitte midagi, küll aga meie jaoks ja seda kahjuks mitte positiivses suunas.

Kõik see raha, mida valitsus plaanib matta Sisekaitseakadeemia kolimisse, võiks investeerida hoopis Ida-Virumaa majandusse, eesti keele õppesse lasteaedes ja koolides, ettevõtlusse, et luua rohkem töökohti, mis omakorda tõstab lisandväärtust ja seeläbi kasvab ka narvakate usk Eesti riiki. Lisaks on veel muid tegevusi ja võimalusi, kuidas tuua Narva Eestile lähemale. Ka seda, et Narva ja Ida-Virumaa elanikud saaksid ennast tunda täisväärtuslike Eesti Vabariigi kodanikena. Jõustruktuuride sinna kolimisega võime tekitada hoopis vastupidise efekti.

Vene föderatsioon saab sellisest uudisest ainult indu juurde ja propagandamasinad üle piiri pannakse täistuuridel tööle. Ma eeldan, et iga täiemõistuslik inimene saab aru, millele ja kellele see propaganda suunatud on. Võtke või lihtne fakt, et kui mitu protsenti Ida-Virumaa elanikest vaatavad vene kanaleid ja kui palju jälgitakse eesti uudiseid.

Miks on Narvas kõrge kuritegevus (seda vähemalt mõnede ametnike arvates) ja kuidas saaks riik olla Ida-Virumaal lähemal? Statistika väidab, et Sisekaitseakadeemia tuleks Narva kolida selleks, et vähendada sealset kuritegevust. Riik oleks seal tänu sellele asutusele alati kohal. Kuritegude üldarv on aastaid olnud langustrendis ja seda kusjuures ka Ida-Virumaal ja Narvas. Äkki peaks kaaluma hoopis Viljandisse kolimist? Kuna tänaseni on kolimise üheks suurimaks põhjuseks toodud just suurt kuritegevust. Kuritegude üldarv ja suhtarv on suurim ikkagi Harjumaal. Ka narkoüledooside järel hukkunute arv on suurim Tallinnas. Kordan veel kord, et Sisekaitseakadeemia kolimisega Ida-Virumaale, Narva ei vähendata kuritegevust.

Mida hakkavad tegema need ametnikud, tudengid, õppejõud jne, kes peaksid Narva minema ja pered kaasa võtma? Sealsamas peaksid nende pereliikmed seal ka koolis-tööl käima. Teada ju on, et seal piirkonnas eesti keeles õppida on sama hea nagu juulikuus lund leida.

Selleks, et inimesi kuhugile viia ja kolida, on asukohas vaja luua platvorm, elamisväärsed tingimused ja täita tulevastele elanikele teatud inimlikud normid. Seda kõike oleks saanud teha 25 aastat. Miks ei ole seda tänaseni tehtud? Ei saa loota, et "ahh, paneme kõik siin maha ja siis hakkame mõtlema, mis edasi." Kõik see raha, mis kulub Sisekaitseakadeemia kolimisele Narva, võiks minna just eelnevalt kirjeldatud kohtadesse. Võib-olla siis ühel kenal päeval hakkavad ka positiivsed muutused ja soovitakse minna Ida-Virumaale.

Lihtsalt teha julmalt ja populistlikult midagi ära, on lühinägelik ja ebamõistlik. Kõige rohkem hämmastab mind see, et 25 aastat iseseisvust ja alles nüüd ärkame, et meil on ju ka Narva. Sellele oleks pidanud mõtlema juba ammu!

Ma kardan, et Sisekaitseakadeemia õpilaste pöördumine valitsusele ei muuda midagi. Kõik otsused on tehtud juba ammu kusagil tagatubades. Kahju on mul sellest, et meie valitsuse liikmed ei kuula oma rahvast ja veel vähem nendega arvestavad. Nende jaoks on tegemist populistliku otsusega ja siinkohal ei loeta raha, vaid hääli ja magusaid ametikohti, mis võiduga kaasnevad.

Ma soovin, et meie valitsus teeks läbipasitvaid, argumnenteeritud, kalkuleeritud ja ratsionaalsed otsused, mis puudutavad Sisekaitseakadeemia kolimist. On palju muid lahendusi, kuidas riik saab olla kohal kohas, kus seda oleks vaja. Ma loodan südamest, et vaatamata kõigele võidab kaine talupoja mõistus.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid