Lääne ringkonnaprokuratuur saatis eelmise nädala lõpus kohtusse kriminaalasja, milles süüdistab siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse (SMIT) endist edela reginaalosakonna juhatajat, 34-aastast Vardot korduvas omastamises ametiisikuna, teise inimese võltsimisele kihutamises ja võltsitud dokumendi kasutamises 2014. aastal.

Süüdistuse kohaselt omastas Vardo erinevat tehnikat (telefonid, fotokaamera) üle 1600 euro suuruse summa eest, kihutades SMITile müügiteenust pakkuva ettevõtte töötajat arveid võltsima. Selle töötaja suhtes kohaldas prokuratuur menetluse lõpetamist ja talle määrati rahaline kohustus.

Vardo lahkus SMITist muudel põhjustel juba 2015 jaanuaris ja SMIT avastas kuritarvitused hilisema arvete ülekontrollimise tulemusel.

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juhi Mati Ombleri sõnul on see menetlus järjekordne näide sellest, kui oluline on omada asutuses või ettevõttes sisekontrolli või auditeerivat ülessannet täitvat töötajat, kellel on võimalus avastada asutustele tekitatud varalist kahju ja ulatust. Sellisel moel koostöös politseiga on võimalik tekkinud kahju tekitaja tuvastada ja asutusele tsiviilhagina kahju hüvitamist nõuda.

"Ametiisikuna avaliku võimu teostamine eeldab ametnikelt seaduskuulekat ja eetilist käitumist," ütles Lääne Ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Küllike Kask. Eriasjade prokurör rõhutas, et sedalaadi süütegude uurimisse suhtutakse väga tõsiselt ning tunnustas SMITi hoolsuse eest rikkumise märkamisel.