RMK on riigitulundusasutus, kes täidab riigilt saadud ülesandeid. Nende huvi on metsa raiuda arvestamata seda, kas see kohalikele kogukondadele sobib või mitte. See, et RMK teavitab kohalikku omavalitsust raie kavadest on õige, kuid kohalikul omavalitsusel ei ole praeguse praktika kohaselt võimalust sellest midagi arvata peale nn kooskõlastamise, mis ei ole mingi õiguslik toiming," kommenteeris Martin Delfile Viimsis toimunud ulatuslikku lageraiet.

Martini sõnul on Viimsis toimunu jõhker sekkumine poolsaare suhteliselt õrna mereäärsesse looduskeskkonda. "Probleem valla territooriumil asuvate metsade ja metsaraietega ei ole uus. Rannarahva mure metsade seisundi pärast on vähemalt kümme aastat kestnud, avaldustest ning pöördumistest nähtav ja tuhandete allkirjadega kinnitatud".

Viimsi valla metsade kaitseks on valla elanikud mitmel korral kogunud allkirju ning teinud ettepanekuid nii valla juhtkonnale kui RMKle. Juba 2004. aastal anti Viimsi vallavolikogule üle 1706 allkirjaga pöördumine Viimsi metsade kaitseks. Rohkem kui kümne aastat tagasi oli rannarahva seisukoht, et Viimsi poolsaare metsad peaksid tervikuna olema kaitsemetsad.

"Kaitsemetsades tehtav metsamajanduslik töö ei tohi lageraietega kahjustada looduskeskkonda, põlismetsi, väärtuslikke elupaiku, vähendada bioloogilist mitmekesisust ega ohustada kaitsealuseid liike. Viimsi poolsaare elanike arv kasvab ja on koos suviste elanikega juba üle 20 tuhande. See omakorda tahes-tahtmata suurendab inimkoormust metsaökosüsteemidele. Meie kõigi jaoks on tähtis, et Viimsi metsad toetaks seni veel väärtuslikku elukeskkonda ja miljööd ning võimalust saada metsaökosüsteemiidelt mitmekesiseid hüvesid ilma keskkonda kahjustamata– korjata marju ja seeni, teha sporti, õpetada lapsi loodusest lugu pidama," sõnas Martin.

Ka kaitsemetsade majandamise paremaks korraldamiseks on Martini sõnul vaja algatad ja teha lisaks olemasolevale rohealade teemaplaneeringule metsade ökoloogilise seisundi ja väärtuse hinnangute alusel kaitsekorralduskava. "Enne metsamajanduslike tegevuste kooskõlastamist peaks kohalik omavalitsus teadma, miks ja kuidas toimitakse valla haldusterritooriumil, sh ka kaitsealadel, kuidas tegevused mõjutavad keskkonna seisundit. Praegused RMK ja kohaliku omavalitsuse õiguslikud suhted vajavad põhjalikku analüüsi".

Mõned nädalad tagasi said paljud Viimsi valla elanikud ebameeldiva üllatuse osaliseks, kui jalutama minnes avastasid, et tavapäraste metsatukkade asemel laiutab lagendik ning tegutsevad metsalangetajad. Enam kui kümnel hektaril toimunud raie oli küll seaduslik, kuid kohalike sõnul keegi neid sellest ei teavitanud.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid