Kolmepäevane kohtumine hõlmas loenguid, töötubasid ja külastusi.

Juba kaheksandat aastat järjest toimub emakeelepäeva (14. märts) paiku väljaspool Eestit eesti keelt ja kultuuri õpetavate õpetajate ja koolijuhtide talvine kokkusaamine. Eelmisel aastal leidis sündmus aset Stockholmis, sellel aastal toimub üritus Brüsselis. Kokku saadakse, et end täiendada, kogemusi jagada, koostööd planeerida, tutvuda eesti keele õpetamisega erinevates riikides ning saada üksteiselt inspiratsiooni ja tuge. Suur osa õpetajatest tegeleb eesti keele ja kultuuri õpetamisega vabatahtlikuna põhitöö kõrvalt. Seepärast pööratakse seekordsel kokkusaamisel erilist tähelepanu ka enesehoiule ja motivatsiooni säilitamisele töötades vabatahtlikuna.

Emakeelepäevade programm oli tihe, hõlmates erinevaid külastusi, töötubasid ja loenguid. Laupäevaseks peaesinejaks oli Euroopa Parlamendi Liige Tunne Kelam, kes rääkis Eesti esindamisest ja huvide kaitsest tänases muutuvas maailmas. Teised ettekanded keskendusid mitmekeelsusele, motivatsioonile, välismaal hariduse omandamisele ning Eestisse tagasipöördumisele. Töötubades arutleti laste lugemishuvi toetamise teemal, vaadati üle viimase aja muudatused keelereeglites, tutvuti draamaõpetuse aluspõhimõtete ning pärimuslike laulumängude õpetamisega.

Eesti õpetajad Brüsselis

Ettekannetega esinesid Maili Liinev (MTÜ Hooling), Katrin Maiste (Eesti Instituut), Irene Käosaar ja Riina Koolmeister (Haridus- ja Teadusministeerium) ning töötubasid viivad läbi Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komitee eesti keele tõlke ja tekstitöötluse osakonna juhataja Aivar Paidla, tunnustatud rahvamuusikud Leana Vapper ja Hartwin Dhoore ning Miksteatri näitleja ja lavastaja Kaido Rannik.

Üritusel osalejad said külastada huvikooli Eesti Kooli Belgias tunde ja Laekenis asuvat Brüsseli IV Euroopa Kooli, kus eelmisel sügisel avati esmakordselt Euroopa Koolide süsteemis eesti sektsioon. Euroopa Parlamendi interaktiivset muuseumi Parlamentariumi tutvustas Euroopa Parlamendi liikme Marju Lauristini büroo esindaja Henri Kaselo.

Eesti õpetajad Brüsselis