Taotlusi saavad kuni 15. märtsini esitada rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavad isikud. Taotluse saab esitada kas eKooli kaudu või paberil. Pabertaotlusi võetakse vastu Tallinna haridusametis (Estonia pst 5a, 3. korrus).

Taotluste vormid on nii eKoolis kui ka haridusameti kodulehel avatud alates 1. märtsist.

Koolide määramisel arvestatakse eelkõige elukoha lähedust koolile ja õdede-vendade õppimist samas koolis, võimalusel ka vanemate soove.

Nii eKooli kaudu kui ka paberil 1.-15. märtsini esitatud taotlused vaadatakse läbi pärast 15. märtsi.

Kui mõnda kooli soovijaid on rohkem, kui koolil on õppekohti, arvestatakse elukohaandmete registreerimise aega.

Elukohajärgne kool määratakse lapsele ka siis, kui taotlust ei esitata, sel juhul on aluseks rahvastukuregistri andmed. Taotlus tasub vanematel siiski esitada, sest see annab olulist teavet kooli määramiseks, sh lapse õppekeel ja õdede-vendadeõppimine samas koolis.

Vanema soovil võib kooli astuda ka 6-aastane laps. Sel juhul esitab vanem koos taotlusega koolivalmidust tõestava dokumendi. 6-aastase lapse koolitulekust tuleb Tallinna haridusametit teavitada hiljemalt 1. mail.

Lastevanematel, kelle lapsed on 1. märtsiks saanud koolikoha ülelinnalise vastuvõtuga koolis, ei ole vaja enam taotlust esitada.

Lapsevanemate küsimustele vastavad vajadusel Tallinna haridusameti hariduskorralduse osakonna spetsialistid.

Tallinna haridusamet aadressil Estonia puiestee 5a on avatud: E 8.15-18; T, K, N 8.15-17 ja R 8.15-16.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid