Tuntud psühholoog ja poliitik, Eesti Teaduste Akadeemia liige Peeter Tulviste sündis 28. oktoobril 1945 Tallinnas.

Tulviste lõpetas Tallinna 10. keskkooli 1964. aastal ning Moskva Riikliku ülikooli psühholoogia erialal 1969. aastal.

Aastal 1975 sai ta psühholoogiakandidaadi kraadi ning 1987 psühholoogiadoktori kraadi, tema kandidaaditöö keskendus verbaalse mõtlemise kultuurilisele ja ajaloolisele arengu uurimisele.

Ta oli külalisteadur Clarki Ülikoolis aastal 1989 ja külalisprofessor aastatel 1990–1991.

Tulviste oli TÜ teadusprorektor aastatel 1992–1993 ja Tartu ülikooli rektor aastatel 1993–1998. Tulviste oli Eesti Teaduste Akadeemia asepresident (1994–2004) ning Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülema haridus- ja teadusnõunik aastateel 2002–2003.

Tulviste on olnud ka riigikogu liige ning Tartu linnavolikogu liige ja esimees. 2001. aastal osales Tulviste kandidaadina Eesti Vabariigi presidendi valimistel. Aastal 2015 nimetati ta Tartu aukodanikuks ning austusavalduseks sai ta Tartus Toomemäel omanimelise pingi.

Ta oli ka üks 40 kirjale allakirjutanutest. Tulviste oli Mustpeade vennaskonna liige ja Eesti Üliõpilaste Seltsi vilistlane.

Tulvistet on tunnustatud muu hulgas Riigivapi IV klassi ja III klassi teenetemärgiga.