Vabastatute hulgas on neli kindralleitnanti (Volga-äärse föderaalringkonna transpordivalitsuse ülem Vladimir Berglezov, uurimiskomitee Primorje krai uurimisvalitsuse ülem Sergei Bobrovnitši, Samara oblasti siseasjade peavalitsuse ülem Sergei Solodovnikov ja Nižni Novgorodi oblasti siseasjade peavalitsuse ülem Ivan Šajev) ning kuus kindralmajorit (FSIN-i Saratovi oblastivalitsuse ülem Aleksandr Gnezdilov, Moskva siseministeeriumi ülikooli ülema esimene asetäitja Sergei Ževlakovitš, FSIN-i kasvatus-, sotsiaal- ja psühholoogilise töö valitsuse ülem Aleksandr Novikov, Vologda oblasti siseasjade valitsuse ülem Vitali Fedotov, FSIN-i Mordva valitsuse ülem Ramazan Jagjajev ja uurimiskomitee esimehe juures asuv eriti tähtsate asjade vanemuurija Aleksandr Filin, vahendab RBK.

Veel vabastati ametist Taga-Baikali krai uurimisvalitsuse ülema esimene asetäitja, justiitspolkovnik Ruzilja Šelest ning Tšuvaššia ja Juudi autonoomse oblasti prokurörid Sergei Legostajev ja Lidia Djakonova.

Sama ukaasiga määras Putin kindralleitnant Ramiz Almazovi FSIN-i Samara oblastivalitsuse ülemaks, kindralleitnant Eduard Kaburnejevi uurimiskomitee peauurimisvalitsuse ülemaks, kindalmajor Anatoli Jelizarovi eriolukordade ministeeriumi operatiivjuhtimise ameti direktoriks, kindralmajor Aleksei Smirnovi eriolukordade ministeeriumi teaduslik-tehnilise valitsuse ülemaks ja Andrei Vassiltšenko Inguššia prokuröriks.