Kohalike valimiste valijatenimekirjad pannakse kokku rahvastikuregistri andmete põhjal, mis erinevad natuke nendest andmetest, mille statistikaamet on rahvaloenduse põhjal kokku pannud. Rahvastikuregistri andmed pole avalikud, aga Tallinna linnavalitsus on kogumikus "Tallinn arvudes 2016" teinud just rahvastikuregistri põhjal ülevaate sellest, kes linnas elavad. Alljärgnevad arvud on pärit just sellest raamatust.

See graafik näitab, et Lasnamäe on ülekaalukalt tähtsaim linnaosa Tallinnas. Eriti tähtis on Lasnamäe Keskerakonnale, nagu näitab järgmine graafik.

Peaaegu pooled mitte-eestlased Tallinnas elavad Lasnamäel. See selgitab viimaste päevade tülisid Keskerakonnas seoses sellega, kellest saab kohalikel valimistel Lasnamäe esinumber. See Keskerakonna poliitik, kes kandideerib Lasnamäe esinumbrina, saab ilmselt kogu linna kõige suurema häältesaagi, sest Lasnamäel on palju Keskerakonda toetavaid venelasi.

Eestlastega on lood natuke teistsugused.

Nagu näha, on eestlased linnas palju ühtlasemalt laiali jaotunud kui venelased. Kesklinna rahvaarvu paisutavad rahvastikuregistris inimesed, kes seal tegelikult ei ela, aga kes on sinna registreeritud erinevate teenuste saamiseks. Rahvaloenduse andmetel elab enim eestlasi Mustamäel. Märkimisväärne on, et Lasnamäe on ka eestlaste arvestuses suuruselt neljas linnaosa, seal elab eestlasi peaaegu sama palju kui Nõmmel ja rohkem kui Põhja-Tallinnas.

See tähendab, et eestlaste häältele keskendunud erakonnad ei saa eirata Lasnamäge juba üksnes seetõttu, et seal elab hulk eestlasi, kes hääletavad Keskerakonna poolt, kui teised erakonnad neid eiravad. Lasnamäe eestlased moodustavad seitse protsenti kogu Tallinna elanikkonnast. Ilma Lasnamäe eestlaste häälteta on Keskerakonna ainuvõimu kukutamine Tallinnas peaaegu võimatu.

Lõpuks ka graafik Keskerakonna toetusest ja mitte-eestlaste protsendist Tallinna erinevates linnaosades 2013. aasta kohalikel valimistel. Selgelt on näha, et Keskerakonna toetus on suurem seal, kus on palju venelasi. Samas on näha ka seda, et Keskerakonna toetus on suurem kui vaid mitte-eestlaste protsent, mistõttu igas linnaosas on Keskerakond saanud ka mingi osa eestlaste toetuse.