Kaitseväe juhataja kindral Riho Terrase sõnul võtab Rootsi riigikaitse reformimist väga tõsiselt, mille heaks näiteks on eile vastu võetud otsus ajateenistuse taastamise kohta ning ka Gotlandi lahingugrupi taasloomine. "Gotland tänu oma strateegilisele asukohale mängib olulist rolli kogu Läänemere julgeolekus," ütles kindral Terras.

Samuti arutati kohtumistel edasisi koostöövõimalusi erinevate väeliikide vahel ning küberkaitse vallas. Sel aastal osalevad Rootsi kaitseväelased esmakordselt suurõppusel Kevadtorm ja Eesti kaitseliitlased Rootsi viimase üle 20 aasta suurimal õppusel Aurora, millest võtab osa üle 19 000 kaitseväelase Rootsist ja partner- ning NATO riikidest.

Täna hommikul kohtus kaitseväe juhataja Gotlandi maavanema Cecilia Schelin Sedegårdiga, kes andis ülevaate koostööst Rootsi kaitseväega ja tundis heameelt selle üle, et sõjaväelased on tagasi saarel. Seejärel kohtus kindral Terras Gotlandi kaitseringkonna ülema kolonel Mattias Ardiniga, kes andis ülevaate lähiaja plaanidest ja eesootavatest taristuarenduse projektidest, mis on vajalikud alalise lahingugrupi saabumiseks Gotlandile.

Kaitseväe juhatajat saadab visiidil kaitseväe veebel ülemveebel Siim Saliste, kes kohtus Rootsi kaitseväe veebelkonnaga, et arutada ajateenistuse taastamisega seotud küsimusi ning jagada allohvitseride korpuse ning pataljoni veeblite ametikohtade loomise kogemusi.

Eesti kaitseväe koostöö Rootsiga ulatub kaitseväe taasloomise aastatesse. Rootsis on saanud hariduse või osalenud täiendõppes üle 50 mereväeohvitseri, Eesti ja Rootsi on osalenud või osalevad Euroopa Liidu Põhjala Lahingugrupis ning 2009. aastal loodud Läänemere mereseire projektis SUCBAS. Rootsi on läbi aastate panustanud Balti Kaitsekolledži tegevusse nii õppejõudude kui õppurite saatmisega.