President Kersti Kaljulaid tõstatas perevägivalla teema oma vabariigi aastapäeva kõnes. Sellele järgnes ajakirjanduses aktiivne perevägivalla teemaline arutelu.

Eile saatis Ossinovski Reinsalule kirja, milles rõõmustas kõigepealt, et üheskoos on perevägivalla vastu palju ära tehtud. Kuna probleem on aga endiselt tõsine, tegi Ossinovski ka ettepaneku teha perevägivalla ohvritele kergemaks riigi õigusabi saamise.

"Kohtusin hiljuti Pärnu naiste tugikeskuse töötajatega, kes juhtisid mu tähelepanu asjaolule, et riigi õigusabi on vägivalla ohvritel kohati keeruline saada. Seda tuleb eraldi taotleda ning taotluse rahuldamine sõltub ka kannatanu majanduslikust olukorrast (sissetulek, vara, samuti pereliikmete sissetulek ja vara). See paneb ohvri keerulisse olukorda, kui majandusliku seisundi hindamisel võetakse arvesse ka näiteks ühisvara, mida konfliktiolukorras ei ole tõenäoliselt võimalik müüa, kui teine osapool sellega nõus ei ole. Igapäevaselt perevägivalla ohvreid abistavad spetsialistide sõnul võivad naised loobuda kohtusse minekust, kui neil puudub kindlus, et saavad endale õiguslikku esindajat lubada," kirjutas Ossinovski.

"Sellega seoses teen justiitsministeeriumile ettepaneku analüüsida võimalust hakata riigi õigusabi pakkuma automaatselt ja tasuta kõikidele naistevastase- ja perevägivalla ohvritele. Ettepaneku kohaselt ei peaks ohver tõestama oma rasket majanduslikku olukorda, vaid riik tagaks ohvri õiguste ja huvide kaitse automaatselt, kui viimane seda soovib," lisas Ossinovski.