Siseminister Andres Anvelti sõnul on vabatahtlikud tänapäeva siseturvalisuses asendamatu jõud. „Vabatahtliku töös pole oluline mitte pelgalt õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele reageerimine, vaid ka nende ennetamine. Päästjate kodukülastused, arenev piirkondlik politseitöö – need on vaid mõned märksõnad, mis iseloomustavad ka täna tunnustatud vabatahtlikke rühmi,“ ütles Anvelt. „Samasugust tunnustust väärivad ka ettevõtted ja kohalikud omavalitsused, kes on vabatahtlikke toetanud või aidanud omalt poolt kaasa kogukonna turvalisuse tõstmisele.“

Aasta vabatahtliku päästekomandona tunnustati MTÜ Lootuse Küla Päästeseltsi eest veetavat Kibuna vabatahtlikku päästekomandot. Kernu valla Kibuna, Laitse ja Kaasiku piirkonnas on komando oma tulemusliku ennetustöö ja ajakohase reageerimisega andnud hindamatu panuse. Kibuna vabatahtlikud päästjad on käinud aastast aastasse koolides ja vabaajaüritustel päästetehnikat ja -oskusi tutvustamas. 2016. aastal nõustati tuleohutusalaselt 81 kodu. Tänaseks on saavutatud olukord, kus vabatahtlik komando on operatiivse väljasõidu valmisolekus pea ööpäevaringselt.

Aasta abipolitseinike rühma tunnustuse pälvis politsei- ja piirivalveameti Põhja prefektuuri Lääne-Harju politseijaoskonna abipolitseinike rühm, kes panustab nii avalikkuse turvatunde tagamisse kui ka arestimaja, kinnipidamiskeskuse, valvebüroo ja piirivalvebüroo tegemistesse. Eriliselt tõsteti esile maapiirkondades tööd alustanud patrulle, kes aitavad tagada turvalisust maakonna äärealadel.

Aasta vabatahtliku merepäästeühingu aunimetusega tunnustati Saaremaa Vabatahtlikku Merepääste Seltsi, kes on oluliselt panustanud ennetustegevustesse kogukonnas ning ellu viinud mitmeid edukaid projekte, sealhulgas algklassidele mõeldud mereohutuse tundi „Lapsed turvaliselt merele“ ning suurõppusi „Sügistorm“. Kokku reageeris selts möödunud aastal 14le sündmusele.

Aasta siseturvalisuse vabatahtlike toetajatena tunnustati AS Viru-Nigula Saeveskit, FIE Taivo Roomann Leedi talu, Rae Valda, Ülenurme Vallavalitsust, OÜ Timbeco Woodhouse’i, Võru Linnavalitsust, OÜ Fremex Gruppi, AS Kunda Nordic Tsementi, AS Tallinna Lennujaama ning Põlva Gümnaasiumit. Toetajate panus varieerub alates koolituste pakkumisest ja vabatahtlike rühmadele vahendite soetamisest, lõpetades vabatahtlikku tegevust arvestava paindliku töökorraldusega.

Tänavu laekus vabatahtlike rühmade ning nende toetajate tunnustamiseks 63 ettepanekut. Siseministeerium tunnustab siseturvalisuse vabatahtlike rühmi ning toetajaid juba 2013. aastast.