"Ülesanded, mida õppusel osalevatel üksustel täita tuleb, on võimalikult elutruud ning nõuavad nii kavalust, oskust kui ka koostegutsemise tahet," ütles 1. jalaväebrigaadi ülem kolonel Veiko-Vello Palm.

Õppus Talvelaager on jagatud kolme etappi: täna ja homme tuletatakse meelde talvetingimustes vajalikke üksikvõitleja oskusi. Kolmapäeval algab õppuse aktiivne faas, kus harjutatakse ala hõivamist ning kaitsmist, rünnakut, luuretegevust ning tagala-alaseid tegevusi. Nädalavahetuseks laieneb õppus Soodla harjutusalale, kus õppusega liituvad ka kaitseliidu Kirde lahingugrupi üksused.

Õppusel osalevad tegevväelased ning ajateenijad 1. jalaväebrigaadi staabist, Scoutspataljonist, Kalevi jalaväepataljonist, tagalapataljonist, luurekompaniist, staabi- ja sidekompaniist, tankitõrjekompaniist ning Kuperjanovi jalaväepataljonist. Samuti võtavad õppusest osa kaitseliidu Kirde maakaitseringkonna kaitseliitlased ning Ameerika Ühendriikide Eestis viibiva kompanii kaitseväelased. Osalevaid manööverüksusi toetavad õhuvägi ning pioneeripataljon.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid