Riigikohus on juba korra Autorollo asja arutanud. Eelmise aasta aprillis tegi riigikohus otsuse, millega tühistas ringkonnakohtu otsuse nõuda Autorollo pankrotistumise eest solidaarselt välja 163 817 eurot Keit Pentus-Rosimannuselt, tema abikaasa Rain Rosimannuselt ja advokaat Siim Roodelt.

Ringkonnakohus leidis, et kõik kolm osalesid Autorollo varade väljakantimises, jättes võlausaldajatele tühjad pihud. Riigikohus leidis aga, et ringkonnakohus on liiga kergekäeliselt kolmiku kantimises vastutavaks teinud.

Riigikohus saatis asja tagasi ringkonnakohtusse arutamiseks ja andis kaasa omapoolsed juhtnöörid, kuidas asja tuleks lahendada. Ringkonnakohus tegigi oktoobris uue otsuse, mille kohaselt nii Rosimannused ega Roode ei vastuta Autorollo vara kantimise eest.

Autorollo võlausaldajad kaebasid selle otsuse jälle riigikohtusse ja nüüd hakkab riigikohus ringkonnakohtu uut otsust uuesti arutama.

Autorollo pankroti asjus toimub ka kriminaalmenetlus, kus kohtu all on Roode ja firma endine omanik, Pentus-Rosimannuse isa Väino Pentus. Selles asjas on nii Pentus kui Roode süüdi mõistetud nii maakohtus kui ringkonnakohtus. Nii Roode kui Pentus kaebasid süüdimõistmise kriminaalasjas edasi riigikohtusse.

Autorollo skandaal on praeguseks käinud juba viis aastat. Selle aja jooksul on see lisaks suurele avalikule huvile inspireerinud ka viimase aastavahetuse "Ärapanijat", mis pani selle laulu sisse.