Kell 10 alanud istungil võeti juba kella 10.15 ajal esimene vaheaeg ning ajakirjanikud saadeti kohtusaalist välja. Nimelt taotles prokurör istungi alustamist süüdistatava ülekuulamisega, mis pidi algselt olema tänase kohtupäeva lõpus. Et prokuröri taotlust süüdistatavaga läbi arutada, võttis Vorobei kaitsja, vandeadvokaat Aadu Luberg, vaheaja.

Kohtuistungil olid kohal ka allilmas tuntud Boriss Malinovski ning Tarankovi õde ja õetütar.

Kriminaalmenetlust juhtiv riigiprokurör Vahur Verte teatas pärast vaheaega, et Vorobeile on süüdistus esitatud kokku kolmes erinevas süüdistuspunktis: teise inimese tapmises, ebaseadusliku tulirelva valdamises ja tulirelva öösihiku ebaseaduslikus valdamises.

Verte rõhutas, kuigi tegemist pole erilise juhtumiga, on see meedias kõlapinda saanud just kannatanust tulevalt - tapetut Nikolai Tarankovi on ajakirjanduses seostatud organiseeritud kuritegevusega Eestis. Samas ei saa mööda vaadata tapetu isikust ja tema rollist: Tarankov lävis erinevate kriminaalkorras karistatud isikutega, sealhulgas isikutega, kes on süüdi mõistetud või keda alles süüdistatakse organiseeritud kuritegevuse sätete alusel. Ka käesoleva protsessi raames tuleb mõneti Tarankovi roll arutusele. Eeskätt osas, mis puudutab motiivi, miks süüdistatav teo toime pani.

Konflikt tekkis 2016. aastal

Tarankov oli Juri Vorobei isa Viktor Vorobei hea sõber, mistõttu tundis Juri Vorobei Tarankovi juba lapsena. Juri Vorobei kasvas sisuliselt Tarankovi kõrval üles ning pidas Tarankovi Eesti kuritegeliku allilma liidriks. See teadmine oli Vorobei jaoks tõsiseltvõetav ega tuginenud ajakirjanduses läbi käinud väidetele.

Meeste omavahelised suhted olid valdavas osas head, kuid 2016. aasta esimesel poolel tekkis meestel Juri Vorobei varasema äritegevuse ja omavaheliste läbisaamisega seotud konflikt. Tüli päädis sellega, et Tarankov nimetas Juri Vorobeid "tšortiks" ehk pehmelt öeldes jobuks. See väljend omab teatvat tähendust kuritegeliku maailmaga seotud isikute seas. Nimelt andis Tarankov sellega mõista, et ei lase Juri Vorobeil tegutseda, mistõttu hakkas Vorobei kartma, et Tarankov võib organiseerida tema tapmise. Ühtlasi andis Tarankov mõista, et oht ei pruugi piirduda ainult Juri Vorobeiga, vaid ka tema lähedaste sõpradega, mistõttu otsustas Vorobei ise Tarankovi tappa.

Juri Vorobei teadis, et Tarankov käib Haapsalu lahel Saunja lahel kalal ning ta teadis ka täpset kalastuskohta. Eelluure tegemiseks sõitis Vorobei esmalt 6. augustil ja seejärel 7. augustil 2016 kalastuskoha juurde, et vaadata valmis koht, kuhu peita Tarankovi saabumist oodates enda sõiduk. Kuna Vorobei teadis, et Tarankov kasutab kalal käimiseks enda isa Viktor Vorobei talus olevat paati - samas talus hoidis Tarankov ka treilerit, millega paati transportida -, käis Juri Vorobei 12. septembri 2016 pärastlõunal Vildi talus. Ta nägi, et Juri Nikson - Viktor Vorobei sõber - oli valmis seadnud paadi. Sellest järledas Vorobei, et Tarankov läheb järgmisel päeval kalale.

Vorobei tappis Tarankovi

13. septembri 2016 hommikul otsustas Juri Vorobei minna Saunja lahe äärde Supluse kinnistule, Tarankovi kalastuskohta, eesmärgiga "vaikse ristiisaga" rääkida. Samas arvestas ta võimalusega, et tema ja Tarankovi jutuajamine võib lõppeda tulemusteta, mis tähendanuks, et Vorobei elu oleks jätkuvalt hädaohus või võib nende jutuajamine päädida omavahelise konfliktiga. Nii võttis Vorobei kohtumisele kaasa püstoli CZ 99, kaliibriga 9 millimeetrit, mille salves oli vähemalt 7 padrunit.

Juri Vorobei jõudis kalastuskohta varem kui Tarankov. Vorobei parkis auto kalastuskohast eemale varjulisse kohta, kust tema autot polnud paadi vette laskmisel näha. Ta ootas, kuni nägi Tarankovi sõitmas sinna samasse kalastuskohta, misjärel suundus Vorobei ka sinna lähemale ja peitis end kõrge heina sisse. Tarankov parkis enda maasturi veepiirist mõni meeter eemale ning hakkas paati vette laskma. Vorobei tuli seepeale oma peidukohast välja ja teatas Tarankovile, et soovib rääkida omavahelisest konfliktist.

Saades Tarankovilt järsu keeldumise, otsustas Vorobei ta tappa. Vorobei tulistas Tarankovi vähemalt seitsmel korral ülakehasse ja pähe. Tarankov suri saadud vigastustesse vahetult pärast laske. Seejärel lahkus Vorobei sündmuskohalt. Jõudnud pisut eemale sõita märkast ta, et tema peas olnud müts oli kadunud. Arvates, et see võis jääda Tarankovi tapmiskohta, läks ta sündmuskohale, kus müts ka oli. Ühtlasi otsustas ta Tarankovi surnukeha tõsta Toyota maasturisse, et kaitsta surnukeha ilmastikutingimuste eest. Teiste kalameeste saabudes peitis Vorobei end mõnda aega, oodates võimalike tunnistajate lahkumist.

Kui kalamehed olid merele läinud, lahkus ka Juri Vorobei sündmuskohalt, suundudes Tallinnasse ja peitis Tarankovi tapmiseks kasutatud püstoli Lääne-Nigula vallas Keedika külas olevale kinnistule. Ta kaevas püstoli umbes 15 sentimeetri sügavusele maa sisse. Üksnes talle teada peidikus hoidis ta püstolit kuni 14. oktoobrini, mil ta näitas peidukohta politseile.

Peale püstoli peitmist suundus Vorobei Tallinnasse, kus viskas tuvastamata kohta ära oma verised riided ning viis ka universaalkerega valge sõiduki tuvastamata kohta. Selle tegevusega pani Vorobei toime tahtliku tapmise, milles teda ka süüdistatakse. Vorobei kinnitas kohtus, et saab aru talle esitatud süüdistusest ning tunnistas end süüdi.

Kahtlane kütuseäri

Vorobei kaitsja Aadu Luberg kinnitas, et Vorobei on end süüdi tunnistanud ning tõi välja karistust kergendavad asjaolud: puhtsüdamlik kahetsus ning süüteo avastamisele kaasaaitamine.

Kohtus kõnelenud Vorobei ütles, et konflikt Tarankoviga sai alguse tema tuttava kütuseärist. Nimelt kutsus Vorobei tuttav Ilmar Ibragimov Vorobei oma ettevõtte garandiks, ilmselt seetõttu, et Vorobei oli allilmas tuntud Tarankovi pikaaegne tuttav. Jutt käis 700 000 eurost.

"Minu poole pöördus Ibragimov, kes ütles, et tal on sõbrad, kes tegelevad kütusega ning ta soovib sinna raha investeerida. Ta palus mind selle äri osalejaks ning esineda garandina. Kuna ta teadis, et tunnen Tarankovi lapsepõlvest saadik ja juhul, kui tekiksid probleemid, võiks temast abi oodata," selgitas Vorobei kohtus.

Tarankovile ei meeldinud Vorobei äritegevus ega see, et tema nimi sinna seoti. Möödunud aasta mais kohtus Tarankov Vorobei sõbraga ja ütles seda talle, andes mõista, et Vorobeil ei ole enam elu. Lisaks kasutas Tarankov Vorobei iseloomustuseks sõna "tšort". Vorobei järeldas, et on oht tema elule ning tegutses sellele vastavalt.

Keskkriminaalpolitsei pidas Vorobei tapmises kahtlustatuna kinni mullu 22. septembril Tallinnas vahetult enne Nikolai Tarankovi matuseteenistust, kuhu Vorobei just suundus. Keskkriminaalpolitseil on võrdlemisi hea ülevaade Eesti kuritegelikus maailmas toimuvast. Tänu sellele oli võimalik Tarankovi tapmises kahtlustatav nädalaga välja selgitada ja kinni pidada. Süüdistuse järgi lasi Vorobei Tarankovi (63) maha mullu 13. septembri varahommikul Saunja külas tekkinud tüli käigus.