Ülemkohtu presiidium otsustas sel nädalal tühistada Moskva Basmannõi kohtu otsuse Dadini kohta, lõpetada kriminaaljuurdluse toimingud, vabastada Dadin vahi alt ja tunnustada tema õigust rehabiliteeruda, vahendab uudisteagentuur TASS.

Ildar Dadin

Venemaa peaprokuröri asetäitja Leonid Koržinek rõhutas kohtuistungil, et Venemaa põhiseaduskohus tunnistas paragrahvi, mille järgi Dadin süüdi mõisteti, põhiseadusega mitte vastuolus olevaks. Samas osutas põhiseaduskohus, et kodaniku võib võtta kriminaalvastutusele ainult sellisel juhul, kui on olemas kolm jõustunud otsust administratiivvastutusele võtmise kohta.

Presiidium nõustus kohtu eesistuja, peaprokuratuuri esindaja ja kaitsepoole põhjendustega. Seaduse järgi jõustus ülemkohtu presiidiumi otsus juba 22. veebruaril ega kuulu edasikaebamisele.

Ildar Dadin

Dadin mõisteti süüdi paragrahvi 212.1 järgi, mis lisati kriminaalkoodeksisse 2014. aasta juulis ja näeb ette kriminaalvastutust kogunemiste, miitingute, demonstratsioonide, rongkäikude või pikettide korraldamise või läbiviimise korra korduva rikkumise eest. Dadin on esimene ja seni ainus selle paragrahvi järgi süüdi mõistetu.