Austatud Peaminister ja Vabariigi Valitsus

Mitmeid aastaid on arutletud võimaluse üle viia Sisekaitseakadeemia Ida-Virumaale. Nüüdseks on see diskussioon jõudnud tulisemale tasandile kui kunagi varem. Meediast saavad inimesed iga päev lugeda selle kohta, mida arvab üks või teine poliitik, milline on kooli ametlik seisukoht ning samuti kirjutas pöördumise Sisekaitseakadeemia Vilistlaskogu.

Sisekaitseakadeemiast räägitakse hetkel kui ainult majast, millel justkui ei olekski mingit sisu, mida selle maja ühest paigast teise tõstmine võiks mõjutada. Sisekaitseakadeemial on tegelikult aga suur, sügav ja unikaalne sisu, mille tulemusena asuvad Eesti ühiskonda teenima noored ja motiveeritud riigitöötajad: maksu- ja tolliametnikud, vanglaametnikud, politseinikud ja piirivalvurid ning päästjad. Ikka selleks, et meie tänavatel oleks turvalisem liikuda, et makstaks makse ja hätta sattunud inimesed saaksid päästetud.

Igapäevaselt õpib Sisekaitseakadeemias sadu kadette, keda õpetavad oma ala parimad teoreetikud ja praktikud. Õppejõud õpetavad meid pühendumusega ja kadetid osalevad loengutes maksimaalselt, sest teame, et kõiki omandatud teadmisi tuleb tulevikus töös ka kasutada. Narva kolimisel ei taha me ilma jääda inimestest, kelle erialased teadmised ning õpetamiskogemus on väga kõrgel tasemel ning kellest teame, et saame neid usaldada. Meie õppejõud on tihti praktikud, kes tulevad loengutesse otse töölt ning suuremas osas on nende tööülesanded seotud pealinnaga. Narva kolimisel ei oleks võimalik tugeval praktikul sõita töölt 20 minutiga loengut andma: Tallinn-Narva-Tallinn sõit võtab keskmiselt aega umbes 6 tundi.

Sisekaitseakadeemia teevad eriliseks inimesed, kes siin õpivad, inimesed, kes siin õpetavad ja inimesed, kes vastutavad selle eest, et kõik toimiks. Me ei taha, et meie kadetid jääksid ilma võimalustest, mida Tallinn mugava asukoha poolest kadettidele pakub. Ülejäänud asukohtades toimub õpe siiski perioodiliselt. Me ei taha, et meie kadetid oleksid koondatud Narva, kuhu on raskem ligi pääseda ja kulukam sõita. Samuti on oluliselt raskem luua sõprussidemeid teiste koolidega. Viisime kadettide hulgas läbi ka küsitluse, mille tulemustes 87% vastanutest ei toeta Sisekaitseakadeemia Tallinna kompleksi kolimist Narva. Paljud toovad vastates välja, et kui kool asunuks õppima asumise ajal Narvas, ei oleks nad praegu Sisekaitseakadeemia kadettide nimekirjas.

Hetkel pälvib antud kolimise juures enim tähelepanu soov arendada Narva linna elu. Poliitikud on jõudnud olukorda, kus võrdsetel positsioonidel olevad inimesed vaidlevad teineteisele vastu ning võideldakse ühe õppekompleksi üle, millest loodetakse arendada Narva linna edulugu. Ent milline on selle oletuse hind Sisekaitseakadeemia jaoks? Meie, kadetid, tunneme muret sellepärast, mis saab Sisekaitseakadeemiast siis, kui sisseastujate arv Sisekaitseakadeemiasse väheneb ning enamikul õppejõududest pole võimalik nii kaugele tööle sõita? Sellistes oludes ei ole akadeemia võimeline oma tööd jätkama.

Sisekaitseakadeemia toimib praegu nii õppekorralduse kui ka õppegruppide paiknemise osas – uue maja ehitamise jaoks korraldati arhitektuurivõistlus, projekt on peaaegu valmis ja me kõik oleme olnud uue ootuses. Suleti Muraste õppekompleks ning suurendati kadettide ühtekuuluvustunnet. Paradoksaalselt on seda viimaste nädalate arengutega suurendatud veelgi, sest noored mõtlevad: ”Hea, et ma nüüd sisse astusin ega pea veel kuhugi kolima”. Antud kolimise mõju aga ulatub palju kaugemale. Nimelt kolleegid, kellega tulevikus koos töötame, võivad olla sootuks erinevate hoiakute, teadmiste ja oskustega. Üks kool on oma õppurite ja õppejõudude nägu ning Narvas asuv Sisekaitseakadeemia, uue personali ning sisseastujate jaoks problemaatilise asukohaga, saab olema kasvulavaks hoopis teistsugustele kadettidele.

Arutledes kolimisplaani üle tõdesid meie Narvast pärit kadetid, et Sisekaitseakadeemia sinna kolimine ei ole mõistlik lahendus. Nende jaoks on samuti kõige olulisemad kõrge õppekvaliteet, parimad õppejõud ning hea asukohaga kool, kuhu tahetakse õppima tulla üle Eesti, lisaks Ida-Virumaale ka Saare- ja Valgamaalt, Tallinnast ja Tartust.

Meie kadettidena armastame, austame ja hindamine väga kõrgelt oma kooli ja õppejõudusid, kes selles koolis töötavad, ja tahame, et ka järgnevad põlved saaksid õppida uues ilusas majas Tallinnas ning käia praktikatel eri Eesti paigus.

Seega käesolevaga palume Sisekaitseakadeemia Üliõpilasesinduse ja kadettide nimel, et Vabariigi Valitsus võtaks edasiste arutelude käigus ning lõpliku otsuse langetamisel arvesse ka meie, tulevaste Eesti siseturvalisuse tagajate, seisukohti.