18. veebruaril kella 17.26 ajal põlesid Võrumaal Rõuge vallas Nursi külas elumajas ahju kõrvale ladustatud puud, teatas Lõuna päästekeskus.

Päästjad kustutasid põlengu käsikustutiga ja viisid suitsu sisse hinganud mehe välja värske õhu kätte.

Ruumidest leiti plastämbrisse pandud tuhk ning korterist puudus suitsuandur.

Päästjad paigaldasid suitsuanduri ja edastasid info tuleohutusnõuete rikkumiste kohta päästekeskuse menetlusinspektorile.

Päästjad juhtisid tähelepanu, et tuhka ei tohi mingil juhul panna süttivast materjalist nõusse. Tuleohutuse tagamiseks tuleb puud või muu küttematerjal ahjust või pliidist, iseäranis nende koldesuust, eemal hoida.